Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 04/08/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Đóng góp ý kiến vào những kết quả đạt được


Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chú thích hệ thống số liệu và bảng biểu so sánh các chỉ tiêu một cách khoa học, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được về các lĩnh vực, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, sau mỗi nội dung nhận định, đánh giá (cả về kết quả và hạn chế), nếu có thể chỉnh sửa, bổ sung thêm các thông tin, số liệu công việc, sự việc nổi bật trong thực tiễn, số liệu so sánh thì sẽ tăng sức thuyết phục của báo cáo. Ví dụ trong lĩnh vực kinh tế: Về tốc độ tăng trưởng kinh tế: Bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,98%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,95%), là kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, báo cáo cũng cần chỉ ra và nhận định so với bình quân cả nước và so với các tỉnh lân cận, so sánh với giai đoạn 2010-2015 để phản ánh chiều sâu tốc độ tăng trưởng của tỉnh trong nhiệm kỳ.

Trong phần: Những thành tựu đạt được (từ trang 2- trang 13), Dự thảo Báo cáo đã đánh giá cụ thể, toàn diện, chính xác  từng nội dung, nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ, tuy nhiên, do là đánh giá nên trong những câu khái quát mở đầu cần phải sử dụng tính từ thể hiện rõ mức độ, kết quả thực hiện được (Tốt, khá, yếu, kém…), không nên dùng động từ mang tính chung chung như “được quan tâm”, “được chú trọng” với tần suất lớn, vừa trùng lắp vừa mang tính thuyết phục không cao. Chẳng hạn như: “Hoạt động khoa học - công nghệ, công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo” (Trang 6); “Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai được chú trọng” (trang 6); “Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được chú trọng thực hiện” (Trang 7)… Tại dòng 23, trang 4 có câu “Tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế (chè, bưởi, rau, chăn nuôi, thủy sản, phát triển rừng…)…” cần được điều chỉnh lại do “chăn nuôi, phát triển rừng” không phải là sản phẩm.

Tại Mục 1.3: Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có đoạn “góp phần nâng cao giá trị sản phẩm bình quân/ha canh tác, ước đạt 108 triệu đồng, tăng 28% so với năm 2015, đạt 102,9% mục tiêu. Chủ động thực hiện có hiệu quả, đồng bộ công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai…” nên chỉnh sửa thành: Góp phần nâng cao giá trị sản phẩm bình quân ước đạt 108 triệu đồng/ha, tăng 28% so với năm 2015, đạt 102,9% mục tiêu. Chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng tại mục 1.3, câu “Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ…” nên chỉnh sửa thành: Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Báo Phú Thọ

Ở phần I: Những thành tựu đạt được (mục 2: Lĩnh vực văn hóa xã hội, dòng 10 trang 7 từ trên xuống trong dự thảo có nêu: Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, văn học nghệ thuật có nhiều tiến bộ, nhiều tác phẩm có giá trị cao… theo tôi nên được bổ sung thêm câu: Thực hiện tốt cuộc vận động sáng tác quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi bổ sung thêm câu sẽ thành: Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, văn học nghệ thuật có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt cuộc vận động sáng tác quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều tác phẩm có giá trị cao…

Đỗ Quốc Long
Phó Chủ nhiệm CLB nhà báo cao tuổi 

Về đánh giá kết quả đạt được, tôi đề xuất bổ sung thêm vào Dự thảo một số ý như sau: Nên đánh giá tỷ lệ lao động có trình độ đại học/ 1 vạn dân và đánh giá công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở đi học nghề, tỷ lệ % đạt được.

Đánh giá bình quân số ngày lưu trú của du khách đến tham quan, du lịch tại tỉnh Phú Thọ.

Đánh giá kết quả xóa đói giảm nghèo chưa đề cập đến đối tượng hộ cận nghèo (tỉnh có số hộ cận nghèo còn khá cao). 

NGƯT.TS Vũ Đình Ngọ
Hiệu trưởng Trường ĐHCN Việt Trì 

Lượt xem: 28BÀI VIẾT KHÁC
Đại hội Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025  thành công tốt đẹp
Đại hội Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 29,30/5, Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Ngọc Trâm - Phó bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Vũ Thị Mai Khanh - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, đồng chí Vi Thị Thu Hằng - ĐUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối.

Ngày 23/06/2020
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Ngày 23/06/2020
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.

Ngày 23/06/2020
Kế hoạch
Kế hoạch

Test thử

Ngày 25/03/2020
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng; Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 18/11/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/03/2020
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0