Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 06/01/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Để khoa học công nghệ luôn là động lực cho sự phát triển


22-1578017095
Nhãn hiệu tập thể Mỳ gạo Hùng Lô được thiết kế bộ tem nhãn, bao bì, đăng ký mã vạch QR code đưa giá trị của sản phẩm tăng lên, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

- Khoa học và công nghệ (KH&CN) giữ vai trò quan trọng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ, những năm qua hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, nâng cao giá trị các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,...

Hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân và thông tin KH&CN… Từ năm 2013 đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành và đưa vào triển khai thực hiện 3 chương trình phát triển KH&CN, bao gồm: Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Từ việc triển khai các chương trình đã thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động phát triển KH&CN, hoạt động nghiên cứu KH&CN cũng có nhiều tiến triển rõ rệt. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 22 dự án KH&CN cấp quốc gia; 65 đề tài, dự án cấp tỉnh. Trong 2 năm 2018 - 2019 đã có 97 đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được hỗ trợ. Các đề tài, dự án đều xuất phát từ thực tiễn sản xuất và đời sống; các nhiệm vụ được lựa chọn, triển khai hướng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung cho các nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ, thành tựu trong sản xuất nông lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hoá dân tộc… Các dự án, chương trình đang được triển khai đảm bảo nội dung và tiến độ đã khẳng định được hiệu quả, có sức lan tỏa, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Ông Cao Đăng Duy - Giám đốc HTX Mỳ gạo Hùng Lô chia sẻ: “Từ khi được xây dựng nhãn hiệu tập thể Mì gạo Hùng Lô và hệ thống các văn bản phục vụ quản lý nhãn hiệu tập thể, thiết kế bộ tem nhãn, bao bì cho sản phẩm, đăng ký mã vạch QR code, bước đầu vận hành hệ thống quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu…, giá trị của sản phẩm tăng lên đáng kể, sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ hết, quy mô sản xuất duy trì ổn định và tiến tới mở rộng, điều này sẽ góp phần cải thiện đời sống cho người dân, tạo được việc làm cho nhiều lao động địa phương…”.

Đối với tỉnh trung du, miền núi như Phú Thọ, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao, các nhiệm vụ KH&CN đã và đang triển khai tập trung chủ yếu vào ứng dụng các tiến bộ KH&CN mới đem lại hiệu quả cao cho sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Từ năm 2016 đến nay, chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã đăng ký bảo hộ sáng chế cho 3 giải pháp hữu ích, 5 kiểu dáng công nghiệp được áp dụng trong thực tiễn; xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho 106 nhãn hiệu hàng hoá, trong đó đã và đang hỗ trợ tạo lập, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho 15 đặc sản địa phương. Giá trị các sản phẩm như: Bưởi Đoan Hùng, rau an toàn Tân Đức, nếp gà gáy Mỹ Lung… sau khi được bảo hộ nhãn hiệu được nâng lên rõ rệt. Nhiều sản phẩm đã được sản xuất, cung ứng và tiêu thụ theo chuỗi, nâng cao thu nhập cho nông dân, hợp tác xã. Bên cạnh đó, các giống cây, con đặc trưng của tỉnh như: Cây chè, cây măng gầy Yên Lập, cây bương mốc… tiếp tục được khai thác và phát triển song song với việc đưa vào thử nghiệm các giống cây trồng mới có giá trị cao như: Cây táo sữa Thái Lan, các giống gạo thảo dược… 

gngg2-1571302757-1578017143
Sản phẩm gạo nếp Gà Gáy của HTX sản xuất gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung và kinh doanh dịch vụ tổng hợp được đóng gói bao bì mẫu mã đẹp, trọng lượng 2kg và 5kg/túi thuận tiện cho khách hàng mua

Trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hoá công nghệ mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Từ năm 2013 đến nay đã khảo sát, lựa chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 79 dự án đổi mới công nghệ thuộc 6 lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như: Công nghiệp hoá dược và công nghệ sinh học; công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, thực phẩm, đồ uống, giấy, gỗ; công nghiệp sản xuất nhiên liệu tái tạo; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới; công nghiệp cơ khí chế tạo máy; xử lý chất thải, bảo vệ môi trường… với tổng kinh phí hỗ trợ đạt gần 22 tỷ đồng. Thông qua các chương trình, dự án đổi mới công nghệ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, hệ thống nhà xưởng với dây chuyền hiện đại, công suất tăng lên gấp đôi, gấp 3; giảm chi phí sản xuất, tạo việc làm thường xuyên, ổn định, nâng cao thu nhập người lao động và bảo vệ môi trường, sức khoẻ người lao động, mở ra hướng đi mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp…

Không thể phủ nhận những đóng góp của KH&CN trong phát triển kinh tế của tỉnh, tuy nhiên, việc huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng còn hạn chế. Đi cùng với đó là sự ỳ ạch của thị trường công nghệ, trình độ công nghệ và tốc độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chưa được triển khai đồng bộ. Việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN trong các doanh nghiệp và hoạt động KH&CN ở cơ sở chưa đa dạng, hiệu quả… Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh, ông Trương Quốc Chính - Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: “Trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục thực hiện đồng bộ việc nâng cao năng lực, chất lượng công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế quản lý. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng KH&CN hướng trọng tâm vào phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong đó ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông lâm nghiệp, công nghệ vật liệu mới, cơ khí - tự động hoá, công nghệ thông tin… Gắn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ với yêu cầu phát triển của từng ngành, lĩnh vực, từng sản phẩm, với đào tạo và sản xuất kinh doanh, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động mạnh mẽ sự tham gia của các nguồn lực xã hội cho KH&CN…”.

Việc triển khai và đưa KH&CN vào cuộc sống là vấn đề lâu dài. Tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự tập trung cao và tích cực vào cuộc của các cấp, ngành, chắc chắn KH&CN sẽ đóng vai trò quan trọng, làm nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo baophutho.vn

Lượt xem: 138BÀI VIẾT KHÁC
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch  và vệ sinh môi trường năm 2024"
Hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024"

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Ngày 19/04/2024
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"
Phát động cuộc thi ảnh, video "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Viet Nam 2024"

Năm 2012, Liên hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc theo đề xuất của Buhtan – một quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố về sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường và chất lượng sống của người dân, nhằm nhấn mạnh vai trò của hạnh phúc và sự hài lòng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo đói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh phúc và quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách của mỗi quốc gia.

Ngày 16/04/2024
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

Ngày 28/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Đoan Hùng chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội nghị.

Ngày 29/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0