Họp báo công bố phương án tổ chức kì thi THPT quốc gia năm 2017.

 

Theo đó, phương án tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

Tổ chức cụm thi

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở GDĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh; các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp.

Sở GD&ĐT các tỉnh bố trí cán bộ thực hiện các khâu tổ chức thi theo quy chế.

Bộ GD&ĐT cử cán bộ, giảng viên từ các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ đến các tỉnh để phối hợp, hỗ trợ tổ chức thi.

Bài thi, hình thức thi, đề thi, thời gian làm bài thi và lịch thi

Bài thi: Tổ chức theo 5 bài thi, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với Giáo dục THPT; tổ hợp Lịch sử, Địa lý với Giáo dục thường xuyên (GDTX)).

Các bài thi tổ hợp có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo khối thi truyền thống) và điểm toàn bài thi (phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo tổ hợp môn thi, bài thi mới).

Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN); kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính; bài thi Ngữ Văn thi theo hình thức tự luận.

Đăng kí bài thi theo mục đích dự thi

Thí sinh Giáo dục THPT thi 4 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (KHTN và KHXH). Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật. Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh GDTX thi 3 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT gồm 2 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tự chọn (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh có thể dự thi cả 4 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh có thể thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ chọn thi các bài thi hoặc các môn thi thành phần của bài thi KHTN hoặc KHXH, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường ĐH, CĐ.

Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để đăng kí xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 theo quy định trong đề án tuyển sinh của các trường.

Nội dung thi

Năm 2017, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 12 cấp THPT; năm 2018, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 11 và lớp 12 cấp THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT.

Đề thi: Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản, phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển ĐH, CĐ.

Đề thi cho mỗi môn thành phần của các bài thi KHTN, KHXH có 40 câu hỏi trắc nghiệm; đề thi của bài thi Toán, bài thi Ngoại ngữ có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng.

Đề thi bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn.

Thời gian làm bài thi

Mỗi môn thành phần của các bài thi tổ hợp KHTN, KHXH: 50 phút; Bài thi Ngữ văn: 120 phút; Bài thi Toán: 90 phút; Bài thi Ngoại ngữ: 60 phút.

Lịch thi: Tổ chức thi 2 ngày trong tháng 6 năm 2017:

Ngày thứ nhất: Buổi sáng: Thi Ngữ văn và Ngoại ngữ; buổi chiều: Thi Toán.

Ngày thứ hai: Buổi sáng: Thi bài thi KHTN; Buổi chiều: Thi bài thi KHXH.

Công bố kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi

Sở GD&ĐT cập nhật kết quả thi lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chung của Bộ GDĐT, công bố kết quả thi và cấp cho mỗi thí sinh 1 Giấy chứng nhận kết quả thi.

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

Kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh GDTX) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Phương thức tính điểm xét tốt nghiệp: điểm các bài thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ lệ tương ứng 50:50.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm; Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm./.