Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Chuyển giao ứng dụng công nghệ tự động tạo khí Ozone sạch, nồng độ cao xử lý diệt nấm và vi khuẩn môi trường khí phục vụ hệ thống phòng mổ, điều trị tích cực thay thế phương pháp dùng hóa chất truyền thống tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Huy Ngọc
Lĩnh vực
lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Ứng dụng và làm chủ được thiết bị công nghệ mới phục vụ hệ thống phòng mổ và khoa Hồi sức tích cực – Chống độc thay thế phương pháp truyền thống tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Từng bước phát triển ứng dụng nhân rộng công nghệ đến hệ thống bệnh viện tuyến huyện và các cơ sở y tế khác nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

+ Tiếp nhận và làm chủ hệ thống thiết bị tự động tạo khí ozone sạch, nồng độ cao xử lý diệt nấm và vi khuẩn môi trường khí phục vụ hệ thống phòng mổ, điều trị tích cực thay thế phương pháp dùng hóa chất truyền thống tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

+ Xây dựng được quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động tạo khí ozone sạch trong phòng mổ, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

+ 5-7 cán bộ kỹ thuật được tập huấn vận hành thành thạo hệ thống thiết bị.

+ Tập huấn cho các cán bộ chuyên môn nắm vững quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động  tạo khí ozone.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Đánh giá hiện trạng hệ thống, tình hình nhiễm khuẩn và hoạt động sát trùng vô khuẩn tại các phòng mổ, điều trị tích cực của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; lựa chọn công nghệ, hệ thống thiết bị tự động tạo khí ozone để triển khai ứng dụng.

+ Đánh giá tình hình nhiễm khuẩn và hoạt động sát trùng vô khuẩn tại các phòng mổ, điều trị tích cực của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

+ Đánh giá về hiện trạng hệ thống các phòng mổ, điều trị tích cực của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (quy mô, diện tích, ánh sáng, vi sinh vật trong không khí,...)

+ Lựa chọn công nghệ, hệ thống thiết bị tự động tạo khí ozone sạch, nồng độ cao phù hợp để triển khai ứng dụng.

2. Tổ chức tiếp nhận công nghệ, hệ thống thiết bị tự động tạo khí ozone sạch, nồng độ cao đã được lựa chọn cho hệ thống phòng mổ, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

+ Tiếp nhận các quy trình công nghệ (07 cán bộ kỹ thuật của bệnh viện Đa khoa tỉnh được tập huấn nắm vững nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa,... hệ thống thiết bị).

+ Cải tạo hệ thống phòng mổ, điều trị tích cực phù hợp để tiếp nhận hệ thống thiết bị.

+ Lắp đặt, vận hành kỹ thuật, kiểm tra hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị.

3. Xây dựng quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động tạo khí ozone sạch trong phòng mổ, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Xây dựng quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động tạo khí ozone sạch trong phòng mổ.

-  Xây dựng quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động tạo khí ozone sạch trong phòng điều trị tích cực.

4. Vận hành hệ thống thiết bị tự động tạo khí ozone sạch, nồng độ cao phục vụ các phòng mổ, điều trị tích cực; đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.

+ Tổ chức vận hành, áp dụng thực tế hệ thống thiết bị tự động tạo khí ozone sạch, nồng độ cao theo quy trình đã xây dựng tại các phòng mổ và khoa Hồi sức tích cực (dự kiến áp dụng cho 30 bệnh nhân).

+ Phân tích đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật trong quá trình vận hành.

+ Theo dõi, đánh giá kết quả áp dụng trên các đối tượng.

+ Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, ổn định công nghệ, hoàn thiện quy trình.

5. Tổ chức Hội thảo Khoa học; tập huấn cho 150 cán bộ chuyên môn thuộc các khoa lâm sàng trong toàn Bệnh viện và các Bệnh viện tuyến huyện

+ Tổ chức Hội thảo về công nghệ xử lý diệt nấm và vi khuẩn môi trường không khí phòng mổ, hồi sức tích cực bằng hệ thống tự động tạo khí ozone sạch, nồng độ cao tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn vận hành quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động tạo khí ozone sạch trong phòng mổ, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (đối tượng là 150 cán bộ chuyên môn của bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ).


Phương pháp
phương pháp kế thừa
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt và các báo cáo chuyên đề. - Hệ thống thiết bị tự động tạo khí ozone sạch, nồng độ cao xử lý diệt nấm và vi khuẩn môi trường khí phục vụ hệ thống phòng mổ, điều trị tích cực. - Quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động tạo khí ozone sạch trong phòng mổ, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. - 5-7 cán bộ kỹ thuật được tập huấn vận hành thành thạo hệ thống thiết bị. - 150 Cán bộ chuyên môn nắm vững quy trình khử khuẩn môi trường khí theo công nghệ tự động tạo khí ozone.
Thời gian
18 tháng (tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018).
Lượt xem: 40BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0