Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 08/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với thanh niên trong tháng 11


Nhằm nắm bắt tình hình, nguyện vọng của thanh niên; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên..., UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ góp sức xây dựng quê hương trong kỷ nguyên số”, hội nghị đối thoại là dịp để Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những kiến nghị, sáng kiến, giải pháp liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đối thoại tập trung vào các nội dung chính:

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030; tình hình thanh niên, kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện chương trình chuyển đổi số hiện nay. Thông tin về Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ với ba nội dung chính: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra đối với công tác chuyển đổi số thời gian tới.

Cũng trong chương trình đối thoại sẽ có các hoạt động: Chiếu phóng sự tổng quan chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ góp sức xây dựng quê hương trong kỷ nguyên số”; đối thoại, trả lời ý kiến, kiến nghị, những vấn đề thanh niên quan tâm đến công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; biểu dương, khen thưởng một số tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Hội nghị đối thoại dự kiến diễn ra trong tháng 11/2023 với sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và 300 đại biểu đại diện cho thanh niên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên khu vực nông thôn, đô thị, dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, người khuyết tật...

Bằng hình thức đối thoại trực tiếp, yêu cầu đặt ra cho hội nghị đối thoại là phải đảm bảo thực chất, không phô trương, hình thức; nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng chính đáng của thanh niên; trao đổi, giải đáp kịp thời, đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Chi tiết kế hoạch tại đây: /Uploads/files/kh4418.pdf

Lượt xem: 15BÀI VIẾT KHÁC
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 5/2/2024, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 15/02/2024
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 31/1, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 30/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Ngày 29/01/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” do Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì. ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/01/2024, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghẹ cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/1, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 29/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0