Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 19/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người mãi soi đường chúng ta đi


Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, là người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Cho đến ngày hôm nay, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn mãi là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người là ánh sáng soi đường

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Lớn lên trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước, Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển và đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết khoa học và cách mạng của thời đại con đường giành độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đó là con đường cách mạng vô sản, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc ta lên tầm cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh vô tận của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Hơn thế, Người trở thành tấm gương sáng ngời về sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, về những đóng góp to lớn cho tình đoàn kết giữa nhân dân các nước, giữa giai cấp vô sản ở chính quốc và các dân tộc thuộc địa, giữa các nước xã hội chủ nghĩa và giữa các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, tư tưởng của Người luôn là kim chỉ nam cho con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi phong ba, bão táp. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. Trải qua 30 năm kháng chiến trường kỳ, anh dũng, chúng ta đã đánh thắng các thế lực ngoại xâm, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của Người, trong công cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; Ðảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh. Thắng lợi đó là kết quả của việc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, kiên định đường lối đổi mới, sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi đó mang đến cho chúng ta niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng ta, nhân tố quyết định nhất đối với những thành tựu mà đất nước ta, nhân dân ta đạt được trên mỗi chặng đường cách mạng.

Phú Thọ làm theo lời Bác

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ những tình cảm yêu quý đặc biệt. Từ năm 1947 đến năm 1964, Phú Thọ đã 9 lần vinh dự được đón Bác về thăm. Người còn viết nhiều bài báo, gửi thư biểu dương, khen ngợi và tặng huy hiệu cho những cá nhân, tập thể trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang trao đổi với lãnh đạo huyện Tam Nông, xã Vạn Xuân tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16/1/2020

Hình ảnh và lời căn dặn của của vị cha già dân tộc trong những lần về thăm luôn được khắc ghi trong tâm khảm của các thế hệ cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, trở thành động lực to lớn để Phú Thọ cùng với cả nước đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn thách thức, làm nên những chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước.

Xã Cổ Tiết (nay là xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông) tự hào là một trong những địa phương Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân trong hành trình từ Thủ đô Hà Nội lên Việt Bắc để lãnh đạo toàn dân kháng chiến năm 1947. Thực hiện lời dạy của Bác năm xưa, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Ông Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Xuân cho biết: Dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, nhân dân Vạn Xuân luôn đoàn kết, xây dựng những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội sát với điều kiện thực tế của địa phương, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hợp tác xã (HTX) Nam Tiến, nay là thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao HTX là đơn vị có quy mô lớn và là điển hình tiên tiến về năng suất lúa cao sản của tỉnh Phú Thọ trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ngày 19/8/1962, các cán bộ và xã viên HTX vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, động viên và chúc mừng. Khắc ghi lời Bác dạy, gần 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Lâm Thao đã tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng, dịch vụ thương mại và cải cách thủ tục hành chính để kinh tế phát triển nhanh, bền vững, xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh, kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp và bình yên”.

Thị trấn Lâm Thao là đô thị văn minh, kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp và bình yên”

Bà Nguyễn Thị Lan Khuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Lâm Thao cho biết: Hiện thị trấn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nông thôn mới Lâm Thao. HTX Nam Tiến xưa nay đã đổi tên thành HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Lâm Thao với chủ trương, hướng đi mới cho bà con nông dân. Người dân đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; mạnh dạn thử nghiệm các giống cây trồng mới, kỹ thuật chăm sóc tiên tiến mang lại những sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao… Từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 52,2 triệu đồng/năm. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.800 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%. Hằng năm, Đảng bộ và chính quyền đều đạt Trong sạch vững mạnh/Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với xã Vạn Xuân và thị trấn Lâm Thao, những địa phương Bác từng đến năm xưa giờ đây đã trở thành địa danh lịch sử gắn với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của Người, trở thành niềm vinh dự và tự hào to lớn, làm điểm tựa để Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ vững bước phấn đấu đi lên theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Thực hiện lời Bác dạy, Phú Thọ đã và đang thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn. Từ một tỉnh miền núi vốn thiếu lương thực, sản xuất nông nghiệp lạc hậu, độc canh cây lúa; tỷ lệ mù chữ còn cao, trường lớp tạm bợ, đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng…, đến nay Phú Thọ đã tạo được bước đột phá trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực. Sản xuất công nghiệp vươn lên đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc, đứng thứ 3 của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Giáo dục - Đào tạo có sự phát triển vượt bậc, Phú Thọ trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích trong giảng dạy, học tập. Số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ giàu ngày càng tăng.

Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Thọ đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tất cả tình cảm thiêng liêng nhất. Từ thực tiễn đã xuất hiện các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua học và làm theo Bác ở địa phương, cơ sở; gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với tấm lòng nhớ thương, trân trọng và ghi sâu công lao trời biển của Người, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện ra sức phấn đấu, vận dụng sáng tạo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người để tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” đúng như điều Bác hằng mong muốn.

Theo phutho.gov.vn

Lượt xem: 100BÀI VIẾT KHÁC
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia
Đề án 844: nâng cao năng lực cho các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Ngày 28/3/2024, tại Hà Nội, Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 844), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi họp toàn thể nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của Đề án năm 2023, thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động Đề án những năm tiếp theo.

Ngày 11/04/2024
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thủ tướng ban hành công điện yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4/2024.

Ngày 08/04/2024
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ
Khởi động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành Khoa học và Công nghệ

Cuộc thi nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ KH&CN; 65 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ KH&CN; 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách, pháp luật của ngành KH&CN.

Ngày 04/04/2024
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”
Nghiệm thu dự án KH&CN “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ”

Ngày 28/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” do UBND huyện Đoan Hùng chủ trì thực hiện. Đồng chí Chu Thị Bích Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì hội nghị.

Ngày 29/03/2024
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”
Hội nghị công bố Nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu”

Sáng ngày 27/3/2024, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận bánh sắn “Phong Châu cho sản phẩm bánh sắn”. Về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Quản lý công nghệ và Chuyên ngành; Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Ngô Quang Chính Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Ngày 28/03/2024
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, xây dựng Phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ”. Đề tài do Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 27/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0