Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 01/06/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Chỉ số cải cách hành chính năm 2016: Bộ KH&CN xếp thứ 3


 Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ KH&CN tăng 14 bậc so với năm 2015, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng các Bộ, cơ quan ngang Bộ (xếp sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính).

 

Ngày 30/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2016).

Xác định chỉ số CCHC theo các tiêu chí mới

Đây là năm đầu tiên xác định chỉ số CCHC theo các tiêu chí thành phần mới, mặc dù vậy, kết quả đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng chung của các Bộ trong triển khai công tác CCHC,với kết quả ngày càng thực chất hơn, sát với thực tiễn hơn.

Việc đánh giá PAR INDEX của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện theo 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần. Về phía bộ ngành, PAR INDEX 2016 được chia làm 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% bao gồm 9 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhóm thứ hai có kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 70% đến dưới 80% gồm 10 đơn vị: Bộ Nội vụ; Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Thanh tra Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%, trong đó 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. Việc phân loại Chỉ số này được chia thành 4 nhóm, gồm nhóm A có Chỉ số CCHC trên 90%, nhóm B từ 80% đến dưới 90%, nhóm C từ 70% đến dưới 80% và nhóm D có Chỉ số dưới 70%.

PAR INDEX 2016 chỉ rõ, Đà Nẵng là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số thuộc nhóm A khi đạt được 90,32%. Có 13 địa phương thuộc nhóm B, 33 địa phương thuộc nhóm C và 16 địa phương thuộc nhóm D. Trong đó, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 và Hậu Giang đứng cuối bảng xếp hạng, thấp hơn tới 27,77% so với Đà Nẵng.

Đáng chú ý, bảng xếp hạng trên được xây dựng trên 8 nhóm tác động, trong đó nhóm tác động của CCHC đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức có tỷ lệ điểm trung bình cao nhất lên đến 85,77%. Từ đó có thể thấy, những nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của các địa phương trong năm 2016 đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ người dân, tổ chức đến làm thủ tục hành chính.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt là 80,94%, trong đó, Ngân hàng Nhà nước đứng thứ nhất với kết quả là 92,68% còn Bộ Lao động, thương binh và xã hội có kết quả thấp nhất với giá trị 71,91%, cách vị trí đứng đầu đến 20%.

Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy những thay đổi trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC và những thay đổi trong kết quả triển khai của các bộ, các tỉnh trên tất cả các nội dung CCHC, đặc biệt là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, Chính phủ điện tử.

Đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo chương trình CCHC của Chính phủ

Năm 2016 Trên cơ sở triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về cải cách thủ tục hành chính, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch, đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực theo chương trình CHHC của Chính phủ.

Lãnh đạo Bộ KH&CN thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện phân công CCHC của Bộ. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các hoạt động thực hiện CCHC tại các đơn vị trực thuộc Bộ được tăng cường do vậy công tác CCHC của Bộ KH&CN ngày càng được nâng cao, cụ thể:

Về công tác tuyên truyền CCHC, Bộ KH&CN luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đối với tất cả các đơn vị thuộc Bộ KH&CN để thực hiện CCHC một các đồng bộ và toàn diện. Lãnh đạo Bộ KH&CN cũng chỉ đạo Trung tâm Tin học nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN, cập nhật thường xuyên thông tin CCHC, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ KH&CN soạn thảo, ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành trên cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

Về cải cách thể chế, Bộ KH&CN chỉ đạo tập trung xây dựng và hoàn chỉnh thể chế để phục vụ trực tiếp cho công tác cải cách nhà nước trong lĩnh vực KH&CN. Bộ luôn chú trọng công tác xây dựng dự thảo Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực KH&CN được xây dựng theo hướng công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, phù hợp với các quy định quốc tế…thường xuyên rà soát các văn bản không còn hiệu lực hoặc chồng chéo đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Phương thức, quy trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ được từng bước đổi mới, đảm bảo đúng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ quan điểm chỉ đạo của từng văn bản pháp luật cần ban hành.

Thời gian qua, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được triển khai nghiêm túc tại Bộ KH&CN. Các đơn vị trong Bộ đều quan tâm đến công tác kiểm soátTTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai. Ngày 28/1/2016, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 155/QĐ- BKHCN ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ KH&CN. …

Về cải cách tổ chức bộ máy, Bộ KH&CN đang tiếp tục triển khai kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020 để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Luật KH&CN năm 2013…

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được đổi mới phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận, luân chuyển công tác cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ được đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Về cải cách hành chính công, Bộ thực hiện phân cấp tối đa cho các Bộ, ngành và địa phương trong việc bố trí, sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động KH&CN; tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán kính phí đối với các hoạt động KH&CN của Bộ, ngành và địa phương theo quy định.

Tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức KH&CN công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ…

Về hiện đại hóa nền hành chính, công nghệ thông tin được triển khai, ứng dụng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; trong công tác quản lý, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ và trong giải quyết các công việc của công chức, viên chức thuộc Bộ…

Trong thời gian qua, Bộ KH&CN luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng trong việc rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động. Về chức năng quản lý, Bộ KH&CN có 3 mặt trận song hành với doanh nghiệp gồm: Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (liên quan đến toàn bộ chất lượng sản phẩm hàng hóa để cạnh tranh); sở hữu trí tuệ và công nghệ.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực tế về công tác quản lý hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ

 

Với tinh thần coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo - có nghĩa nhà nước, Chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học tập trung kết nối tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động để đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, ngành KH&CN đã chuyển động theo hướng quản lý tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Cụ thể, về thể chế, hiện nay Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa cơ bản đã đáp ứng được thông lệ quốc tế. Riêng Luật Chuyển giao công nghệ đang được Bộ KH&CN hoàn thiện và sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba tới. “Đây sẽ là hành lang pháp lý để các doanh nghiệp, hiệp hội có thể tiếp nhận, chuyển giao kết quả nghiên cứu công nghệ trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Bên cạnh việc đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng, trong thời gian qua Chính phủ, Bộ KH&CN đã dành mối quan tâm đáng kể cho nghiên cứu cơ bản tạo cơ chế cho nghiên cứu cơ bản đến gần hơn với ứng dụng và thương mại hóa và lấy doanh nghiệp là trung tâm.

 

Tổng giám đốc Tổ chức SHTT thế giới thăm phòng đăng ký thủ tục tại Cục SHTT

 

Trong thời gian tới, toàn ngành KH&CN cần tiếp tục thực hiện tinh thần, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết 20 Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; các chủ trương chính sách phát triển KH&CN được tiếp tục bổ sung trong Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; gần đây nhất là Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII về phát triển doanh nghiệp./.

Lượt xem: 6BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0