Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 27/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính


Cần có các giải pháp tập hợp nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình, Kế hoạch công tác về cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ và của Bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt tại Hội thảo đánh giá kết quả CCHC năm 2022, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 của Bộ KH&CN diễn ra ngày 23/11/2023 tại Hà Nội. Bộ trưởngBộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tham dự và chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác CCHC. Một số lĩnh vực CCHC của Bộ có sự cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Bộ KH&CN quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều chỉ số về CCHC của Bộ còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng chung về Chỉ số CCHC năm 2022 của Bộ. Do vậy, cần nhận diện những điểm còn tồn tại, hạn chế để xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục, hoàn thiện, nâng cao Chỉ số CCHC trong thời gian tới.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác CCHC.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao Chỉ số này của Bộ năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng đề nghị cần đề ra các giải pháp tập hợp nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình, Kế hoạch công tác về CCHC của Chính phủ và của Bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chú trọng hoàn thành đúng hạn, có chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những quy định chồng chéo hoặc không còn phù hợp; chủ động tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách. 

Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp nhằm rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Chính phủ. Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do Bộ KH&CN cung cấp. 

Cùng với đó, cần có các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước và xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo hướng chú trọng vào mục tiêu và hiệu quả ứng dụng, tạo điều kiện phát triển cho các tổ chức KH&CN...

Báo cáo tại Hội thảo, ông Cao Huy Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, theo Quyết định phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030 của Bộ trưởng Bộ Nội, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. 

Ông Cao Huy Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội thảo.

Năm 2022, Chỉ số CCHC của Bộ KH&CN đạt 76,473/100 điểm. Bộ KH&CN có 36/38 tiêu chí và 78/97 tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa. 

Tại Hội thảo, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo về các tiêu chí của Chỉ số CCHC được giao phụ trách, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Lê Xuân Định yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần ưu tiên và quan tâm  đối với công tác CCHC tại đơn vị mình. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh, bộ Chỉ số CCHC rất quan trọng, là công cụ để tổng hợp “sức khỏe” của Bộ, ngành với 7 trụ cột bao phủ hầu hết các công việc. Do đó, cần thay đổi nhận thức và cần sự chủ động, vào cuộc của tất cả các đơn vị, trong đó thủ trưởng đơn vị phải quan tâm và ưu tiên vấn đề này. Thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị huy động tất cả các nguồn lực để giải quyết những tồn tại trong báo cáo đã chỉ ra cũng như định hướng trong thời gian tới. Thứ trưởng giao các đơn vị liên quan rà soát tình hình cải thiện các chỉ số và báo cáo lãnh đạo Bộ. 

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 54BÀI VIẾT KHÁC
Nông dân huyện Thanh Ba giành Giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” cấp tỉnh
Nông dân huyện Thanh Ba giành Giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” cấp tỉnh

Được đánh giá cao trong 32 giải pháp kỹ thuật tiêu biểu, lựa chọn từ 11 Hội Nông dân cấp huyện tham gia cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” tỉnh Phú Thọ năm 2024, tác giả Hoàng Kim Phụng, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba đã giành được Giải Nhất với giải pháp “Máy bừa kết hợp cày rạch và lên luống”.

Ngày 23/07/2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy về khoa học, công nghệ trong điều kiện mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhận thức, tư duy về khoa học, công nghệ trong điều kiện mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc vai trò của KH,CN&ĐMST thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu phát triển đất nước của Đảng.

Ngày 21/07/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố hơn 100 nền tảng số quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố hơn 100 nền tảng số quốc gia

Ngày 15/7/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2765/BTTTT-CĐSQG công bố Danh sách các nền tảng số quốc gia do các Bộ, ngành triển khai trên toàn quốc để địa phương khai thác, tránh trùng lặp.

Ngày 18/07/2024
Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX: Bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn
Kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa XIX: Bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trung hạn và dài hạn

Chiều ngày 10/7/2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bế mạc Kỳ họp thứ Tám. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ngày 11/07/2024
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển
Chuyển đổi số tạo động lực cho sự phát triển

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số Quốc gia, Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 11/07/2024
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn
Đào tạo nguồn nhân lực: Bước chuẩn bị cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn. Để nắm bắt và hiện thực hoá được cơ hội phát triển ngành công nghiệp này, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực; đồng bộ hạ tầng điện, nước, giao thông, cáp quang, công nghệ thông tin; chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ngày 04/07/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0