Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 27/11/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính


Cần có các giải pháp tập hợp nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình, Kế hoạch công tác về cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ và của Bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt tại Hội thảo đánh giá kết quả CCHC năm 2022, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 của Bộ KH&CN diễn ra ngày 23/11/2023 tại Hà Nội. Bộ trưởngBộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tham dự và chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác CCHC. Một số lĩnh vực CCHC của Bộ có sự cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Bộ KH&CN quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều chỉ số về CCHC của Bộ còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng chung về Chỉ số CCHC năm 2022 của Bộ. Do vậy, cần nhận diện những điểm còn tồn tại, hạn chế để xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục, hoàn thiện, nâng cao Chỉ số CCHC trong thời gian tới.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác CCHC.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao Chỉ số này của Bộ năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng đề nghị cần đề ra các giải pháp tập hợp nguồn lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình, Kế hoạch công tác về CCHC của Chính phủ và của Bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chú trọng hoàn thành đúng hạn, có chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những quy định chồng chéo hoặc không còn phù hợp; chủ động tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách. 

Bên cạnh đó, đề ra các giải pháp nhằm rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của Chính phủ. Giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do Bộ KH&CN cung cấp. 

Cùng với đó, cần có các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước và xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo hướng chú trọng vào mục tiêu và hiệu quả ứng dụng, tạo điều kiện phát triển cho các tổ chức KH&CN...

Báo cáo tại Hội thảo, ông Cao Huy Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, theo Quyết định phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030 của Bộ trưởng Bộ Nội, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. 

Ông Cao Huy Long - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội thảo.

Năm 2022, Chỉ số CCHC của Bộ KH&CN đạt 76,473/100 điểm. Bộ KH&CN có 36/38 tiêu chí và 78/97 tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa. 

Tại Hội thảo, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo về các tiêu chí của Chỉ số CCHC được giao phụ trách, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Lê Xuân Định yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần ưu tiên và quan tâm  đối với công tác CCHC tại đơn vị mình. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh, bộ Chỉ số CCHC rất quan trọng, là công cụ để tổng hợp “sức khỏe” của Bộ, ngành với 7 trụ cột bao phủ hầu hết các công việc. Do đó, cần thay đổi nhận thức và cần sự chủ động, vào cuộc của tất cả các đơn vị, trong đó thủ trưởng đơn vị phải quan tâm và ưu tiên vấn đề này. Thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị huy động tất cả các nguồn lực để giải quyết những tồn tại trong báo cáo đã chỉ ra cũng như định hướng trong thời gian tới. Thứ trưởng giao các đơn vị liên quan rà soát tình hình cải thiện các chỉ số và báo cáo lãnh đạo Bộ. 

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 14BÀI VIẾT KHÁC
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 5/2/2024, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 15/02/2024
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 31/1, tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 30/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng phần mềm hỗ trợ công tác lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 01/02/2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024
Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Ngày 29/01/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ” do Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì. ThS. Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 29/01/2024, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghẹ cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện. Thạc sĩ Đỗ Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 30/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/1, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình sinh sản nhân tạo và ương nuôi Cà cuống Lethocerus indicus (Lepeletier et Serville, 1775) thương phẩm tạo nguồn nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ Cà cuống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 29/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0