Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Áp dụng khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình sản xuất Cà gai leo (Solanum hainanense Hance.) theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Đông Á
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Hằng
Lĩnh vực
lĩnh vực phục vụ lợi ích cộng đồng
Mục tiêu

 I. Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Xây dựng được mô hình áp dụng KHCN, nâng cao hiệu quả trong việc trồng và thâm canh cây Cà gai leo nhằm khai thác tiềm năng đất đai, hiệu quả sử dụng đất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước phát triển nhân rộng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hiện nay cho chế biến dược liệu từ cây Cà gai leo.

2. Mục tiêu cụ thể:

+ Điều tra, đánh giá, xác định vùng, khu vực, đất đai thích hợp cho trồng dược liệu Cà gai leo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cho năng suất và chất lượng cao, ổn định tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp dược.

+ Hoàn thiện quy trình trồng Cà gai leo theo tiêu chí GACP phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

       + Xây dựng 04 ha mô hình trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản Cà gai leo đạt tiêu chuẩn GACP-WHO tại tỉnh Phú Thọ.

II. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Nội dung 1: Điều tra, đánh giá, hiện trạng sản xuất Cà gai leo và đề xuất vùng trồng Cà gai leo trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung 2: Chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ

Chuyển giao và tiếp nhận quy trình trồng trọt Cà gai leo (Solanum hainanense Hance.) đạt năng suất, chất lượng cao.

3. Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất Cà gai leo

- Nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện quy trình trồng trọt phù hợp với điều kiện địa phương:

- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật sau khi nghiên cứu và kết quả triển khai trên thực tế.

- Hoàn thiện các quy trình quản lý sản xuất dược liệu Cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

4. Nội dung 4: Xây dựng mô hình trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản Cà gai leo đạt tiêu chuẩn GACP - WHO

- Đánh giá một số chỉ tiêu về đất, nước tại khu vực chuẩn bị triển khai mô hình của dự án theo hướng dẫn của GACP-WHO.

- Hoàn thiện quy trình trồng Cà gai leo phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ

-  Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP tại Phú Thọ

5. Nội dung 5: Đánh giá kết quả xây dựng mô hình, hội thảo, tham quan mô hình và đề xuất việc ứng dụng nhân rộng, phát triển.

-  Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật cho 10 cán bộ kỹ thuật và 100 lượt hộ nông dân xung quanh khu vực triển khai dự án.

        - Tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả mô hình và hiệu quả trồng Cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP – WHO cho 100 lượt người.

Phương pháp
pp khảo sát, kế thừa, thực nghiệm
Kết quả dự kiến
Bộ tư liệu điều tra khảo sát và đề xuất vùng trồng Cà gai leo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Quy trình trồng cây Cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP-WHO phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ . Mô hình trồng, thu hái, sơ chế, bảo quản Cà gai leo, quy mô 04 ha huyện Tam Nông, Phú Thọ Tập huấn cho 10 CBKT và 100 hộ nông dân Hội thảo giới thiệu kết quả mô hình và hiệu quả của trồng thâm canh Cà gai leo theo tiêu chuẩn GACP – WHO. Bài báo khoa học Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án; báo cáo thống kê
Thời gian
35 tháng (từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018).
Lượt xem: 43BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0