Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 21/10/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020


 Ngày 16/10/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020. 
Mục tiêu của Hội nghị nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020.
Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006. Chiến lược đã đề ra các mục tiêu phát triển ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020 trên cả hai lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ và phát triển điện hạt nhân nhằm “từng bước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp, công nghệ hạt nhân có đóng góp hiệu quả trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước”. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan hướng dẫn thực hiện Chiến lược và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chiến lược.
Tham dự Hội nghị có trên 120 đại biểu bao gồm đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, các nhà quản lý, các chuyên gia và nhà khoa học của các Bộ, ngành và một số sở khoa học và công nghệ; đại diện các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực năng lượng nguyên tử (NLNT), phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh đã ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực, sự đóng góp quan trọng của các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chiến lược và đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng bức xạ & đồng vị phóng xạ cũng như trong chuẩn bị cho phát triển điện hạt nhân. Đồng thời Thứ trưởng cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, những việc chưa làm được và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cho giai đoạn tới phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.
Tại Hội nghị, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020. Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo về kết quả, triển vọng nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo trong lĩnh vực NLNT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội do các nhà khoa học, đại diện các Bộ, ngành, cơ quan trình bày. Các đại biểu đưa ra nhiều đóng góp, đề xuất kiến nghị đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của đất nước.
Trong giai đoạn qua, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương liên quan đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chiến lược và đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ và chuẩn bị cho phát triển điện hạt nhân. Việc hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế đã được đẩy mạnh.
Về nghiên cứu, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ: Các cơ quan, đơn vị của các Bộ, ngành địa phương đã tổ chức nghiên cứu, thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đã thu được nhiều kết quả có giá trị khoa học và thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực y học hạt nhân, xạ trị, chọn tạo giống cây trồng bằng phương pháp đột biến và các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân khác trong các lĩnh vực công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Nhiều kết quả đã được đánh giá cao trong nước, quốc tế và được IAEA ghi nhận.
Về phát triển điện hạt nhân: Trên cơ sở chuẩn bị và báo cáo của các Bộ KH&CN, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ ngành địa phương liên quan, Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 ngày 25/11/2009 về Chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KH&CN, Bộ Công thương và các bộ, ngành, địa phương liên quan tích cực chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo an toàn an ninh và hiệu quả. Bộ KH&CN đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN giai đoạn đến năm 2020 (được phê duyệt vào tháng 12/2014) nhằm phát triển đồng bộ, toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đảm bảo an toàn, an ninh, hiệu quả. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đã cơ bản hoàn thành và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 2006-2015 thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một chặng đường 10 năm thực hiện Chiến lược; là dịp để ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức đã bố trí khu trưng bày để giới thiệu về những thành tựu và các kết quả, sản phẩm nổi bật về ứng dụng NLNT trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, ứng dụng công nghệ bức xạ, tài nguyên và môi trường của một số cơ quan, tổ chức.

 
Thứ trưởng Chu Ngọc Anh trao tặng Bằng khen của Bộ KH&CN 
cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2015.

 


Danh sách các 
tập thể và cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2015

Tập thể

1. Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

2. Khoa y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương quân đội 108

3. Bệnh viện Ung bướu Tp. Hồ Chí Minh

4. Bệnh viện K

5. Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy

6. Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

7. Bộ môn Đột biến và Ưu thế lai, Viện Di truyền Nông nghiệp

8. Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Cá nhân

1. Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội ung thư Việt Nam.

2. BSCK2 Trịnh Thị Minh Châu, Trưởng Khoa Y học Hạt nhân, Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

3. GS. TS. Mai Trọng Khoa, Giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

4. GS. TSKH Trần Duy Quý, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác KHKT Châu Á Thái Bình Dương (IAP).

5. PGS. TS. Châu Văn Tạo, Trưởng Bộ môn Vật lý hạt nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.


Lượt xem: 12BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0