Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 08/01/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

10 hoạt động nổi bật trong năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ


10 hoạt động nổi bật trong năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ
HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu

1. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thăm tỉnh Phú Thọ và tham dự kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của tỉnh Phú Thọ, đồng thời ghi nhận những đổi mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2013 góp phần tích cực, quan trọng vào việc phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 14-TT/TU ngày 01 tháng 8 năm 2013 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Những nội dung trong Thông tri đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhiệm vụ công tác và đòi hỏi của thực tiễn, có tính khả thi cao đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực sôi động trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

3. Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng: Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện trọng trách của người đại biểu. Trước kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri có những đổi mới cả về hình thức, nội dung; ý kiến của cử tri được tổng hợp đầy đủ, phản ánh kịp thời tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, khơi dậy được bầu không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; trước phiên chất vấn, ngay trong kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp tổ chức họp để trao đổi, thống nhất với Tổ trưởng các Tổ đại biểu về các nội dung và cách thức thực hiện phiên chất vấn do đó trách nhiệm của đại biểu cũng như chất lượng phiên chất vấn được nâng lên. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh ngắn gọn hơn, tập trung vào những hạn chế, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm căn cứ xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết. Các kỳ họp có sự hiện diện, tham dự của các vị đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành ở Trung ương, các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các nhiệm kỳ đã tạo nên không khí trang nghiêm, trọng thể của kỳ họp.

4. Lần đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất đối với người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Song song với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai hướng dẫn quy trình, cách thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đến Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là con số biết nói về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy có chủ trương lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai sửa đổi. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến nhân dân; tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và chỉ đạo việc in, gửi bản dự thảo Hiến pháp mới tới từng hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền tạo nên đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng lớn nhất, thu hút được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia, qua đó nâng cao trách nhiệm và sự hiểu biết của nhân dân về xây dựng và thực hiện Hiến pháp, pháp luật. Các đoàn kiểm tra của Trung ương đánh giá cao về kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chưc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này của đất nước trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

6. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện có chất lượng, hiệu quả cao; mời đón được các giảng viên là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh với nội dung bài giảng thiết thực, cụ thể là những lý luận và kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của các đại biểu dân cử của tỉnh. Hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân các huyện, thành, thị được duy trì thường xuyên; chất lượng ngày càng được nâng lên, đại biểu tham dự đầy đủ, phát biểu trao đổi trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết. Những kinh nghiệm hoạt động được biên tập gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh làm tài liệu tham khảo, là cẩm nang trong hoạt động Hội đồng nhân dân.

7. Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao; có kế hoạch tuyên truyền về kỳ họp, tổ chức họp báo với các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền; nhiều tin bài, phóng sự phỏng vấn lãnh đạo các sở, ngành, người dân liên quan đến nội dung, chương trình kỳ họp được đăng tải, phát thanh, truyền hình được cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất là truyền hình trực tiếp tại các kỳ họp. Chỉ đạo xây dựng đề án nâng cấp trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh ký quy chế phối hợp với Báo Phú Thọ, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của cơ quan dân cử với cử tri. Theo đó, nhiều nội dung mới trong công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan được đổi mới, nâng cao. Đặc biệt, từ tháng 6 năm 2013, chuyên mục "Đại biểu dân cử với cử tri" đã được phát sóng vào ngày 25 hàng tháng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Mặc dù mới được phát sóng nhưng chuyên mục đã cuốn hút đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xem truyền hình, đồng thời đã khích lệ các cán bộ, công chức, phóng viên có liên quan nhiệt huyết, yêu nghề hơn, say mê xây dựng thực hiện chuyên mục.

8. Tổ chức thí điểm việc giám sát của bảy Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm ở các huyện, thành, thị. Lần đầu tiên tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trong quá trình giám sát nhằm thu thập thông tin, bổ sung làm rõ hơn vấn đề cần giám sát. Cử tri rất quan tâm, nêu cao trách nhiệm đến dự đầy đủ, hàng ngàn phiếu tham vấn ý kiến đối với cử tri được tổng hợp trước khi tiến hành mỗi cuộc giám sát.

9. Lần đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (việc thu, quản lý và sử dụng một số khoản thu trên địa bàn tỉnh). Trong đó, các kiến nghị qua giám sát trở thành nội dung quan trọng trong nghị quyết, là cơ sở quan trọng cho việc chấn chỉnh hoạt động thu, quản lý một số khoản thu trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các chính sách của Nhà nước cũng như địa phương; hạn chế những khoản đóng góp chưa cần thiết, còn thiếu rõ ràng, minh bạch đối với người dân.

10. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 855-TB/TU ngày 10 tháng 6 năm 2013 về việc thống nhất ngày tiếp công dân chung của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Từ tiếp công dân ba ngày khác nhau của ba cơ quan vào tiếp chung một ngày trong tháng của ba cơ quan). Theo đó, từ tháng 7 năm 2013, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện việc tiếp công dân chung vào ngày mùng 10 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Bộ phận tham mưu, giúp việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ba cơ quan hàng tuần họp giao ban thống nhất việc xử lý đơn, thư được gửi đến ba cơ quan. Duy trì họp giao ban giữa các cơ quan để xem xét, thống nhất giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo hướng tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Việc tiếp công dân chung là đổi mới quan trọng, đi trước về chủ trương của Trung ương (Luật Tiếp công dân); giảm công sức, thời gian, chi phí đi lại của nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; được người dân đồng thuận, chấp hành.

Cử tri và nhân dân trong tỉnh vui mừng, phấn khởi hưởng ứng trước những đổi mới quan trọng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. Gửi gắm niềm tin trong năm 2014, những đổi mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được tăng cường có hiệu lực, hiệu quả, cử tri và nhân dân trong tỉnh tin tưởng tự nguyện thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, phấn đấu thực hiện hoàn thành  thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững xứng đáng với truyền thống của quê hương đất Tổ Vua Hùng

Phạm Xuân Huy - Chánh Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

Lượt xem: 100BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0