Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trên sông tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao
Chủ nhiệm
Hoàng Mạnh Thông
Lĩnh vực
Lĩnh vực phát triển Nông lâm nghiệp, Thuỷ sản.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Ứng dụng thành công quy trình sinh sản nhân tạo để xây dựng mô hình sản xuất giống cá Lăng chấm trên đàn bố mẹ quy mô 10.000 cá giống/năm.

- Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông Lô, quy mô 3 lồng.

- Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật; 05 công nhân chuyên nghiệp; tập huấn cho 100 lượt người dân trong vùng dự án.

- Hoàn thiện quy trình nuôi cá lăng chấm trong lồng trên sông.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát đánh giá bổ sung thông tin và lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình.

2. Tiếp nhận chuyển giao các quy trình kỹ thuật (hình thức là ký kết hợp đồng đào tạo, chuyển giao quy trình kỹ thuật với Chi cục Thuỷ sản tỉnh Phú Thọ).

3. Xây dựng mô hình cho sinh sản nhân tạo để sản xuất cá giống Lăng chấm và mô hình nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì. Hạch toán kinh tế và đánh giá hiệu quả mô hình. Xây dựng bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông.

4. Đào tạo 05 KTV nắm vững quy trình sinh sản nhân tạo, 05 công nhân nắm vững quy trình nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông. Tổ chức 02 lớp tập huấn cho 100 lượt hộ dân về quy trình sản xuất cá giống và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông.

5. Hội thảo, thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá mô hình, đánh giá kết quả triển khai dự án và đề xuất ứng dụng, nhân rộng dự án.


Phương pháp
kế thừa, chọn lọc
Kết quả dự kiến
Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: Báo cáo tổng kết dự án. Bộ tư liệu điều tra khảo sát bổ sung. Mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo để sản xuất cá giống, quy mô 30 con đàn cá bố mẹ. Mô hình nuôi thương phẩm cá lăng chấm quy mô 03 lồng. 10.000 con cá giống, 3,6 tấn cá thương phẩm. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông. 05 KTV được đào tạo, 05 công nhân; 100 lượt hộ dân được tập huấn về kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm trong lồng trên sông. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: Công ty sẽ tiếp tục tiến hành sản xuất cá giống, duy trì và phát triển quy mô nuôi cá Lăng chấm lên 20 lồng. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn và liên kết sản xuất với các hộ nuôi cá lồng khác để chuyển giao công nghệ nuôi cá an toàn thực phẩm, nhân rộng mô hình, kết quả của dự án.
Thời gian
27 tháng (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 7 năm 2019).
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0