Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 03/05/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ


1. Tên nhiệm vụ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

2. Thời gian thực hiện

40 tháng (từ tháng 01/2021 đến hết tháng 4/2024).

3. Kinh phí

Tổng vốn thực hiện dự án: 1.782,360 triệu đồng, trong đó:

- Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học: 703,5 triệu đồng

- Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 10,0 triệu đồng

- Khác (liên doanh,…): 1.068,86 triệu đồng

4. Mục tiêu chung

Xây dựng thành công mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ quy mô công nghiệp (công suất 2 triệu bầu/năm) phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng trên địa bàn tỉnh.

5. Sản phẩm

Báo cáo tổng hợp kết quả dự án đánh giá toàn diện kết quả của dự án. Bộ tư liệu điều tra, khảo sát đầy đủ, trung thực, khách quan. Các quy trình kỹ thuật, Quy trình kỹ thuật sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ bằng máy; Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống keo lai bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ; Quy trình kỹ thuật trồng rừng keo lai từ cây giống sản xuất bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ. Các báo cáo chuyên đề về điều tra, khảo sát; Kết quả xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ, mô hình sản xuất giống cây keo lai sử dụng bầu hữu cơ siêu nhẹ, mô hình trồng rừng keo lai mô giống sản xuất bằng bầu hữu cơ siêu nhẹ. Mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ công suất 2.000.000 bầu /năm, tương đương 3.000-3.500 bầu/giờ, sản xuất 120.000 bầu hữu cơ siêu nhẹ để nhân giống. Mô hìnhsản xuất cây giống sử dụng bầu hữu cơ siêu nhẹ 100.000 cây giống đạt tiêu chuẩn TCVN 11570-1:2016. Mô hình trồng rừng keo lai sử dụng bầu hữu cơ siêu nhẹ quy mô 4,0 ha. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật 05 cán bộ kỹ thuật, 100 người dân được đào tạo, tập huấn nắm vững công nghệ sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ và sản xuất cây giống lâm nghiệp sử dụng bầu hữu cơ siêu nhẹ. 01 phóng sự tuyên truyền, thời lượng 10 phút; 02 bài đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành. 

 

 

 

 

Lượt xem: 16BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0