Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh gà thịt tại Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Chủ nhiệm
ThS. Nhữ Thị Ngọc Anh
Cán bộ tham gia
Phạm Văn Hiển, Đặng Tiến Quân, Lê Hồng Phương, Phạm Đăng Duy, Nguyễn Tuấn Anh.
Mục tiêu

 1. Mục tiêu chung

 

Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ gà thịt áp dụng hệ thống quản lý chất lượng bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc thông qua đổi mới tổ chức sản xuất và phương thức quản lý hướng tới phát triển ngành chăn nuôi gia cầm bền vững.

 

2. Mục tiêu cụ thể

 

+  Xây dựng thành công 01 mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ gà thịt (gồm 1 trang trại trung tâm, 3 gia trại vệ tinh quy mô 5.000 con/năm; 1 cơ sở giết mổ, 1 cửa hàng và 2 quầy hàng kinh doanh) bảo đảm ATTP, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

 

+  Hoàn thiện quy trình vận hành mô hình liên kết sản xuất và kinh doanh gà thịt theo chuỗi.

 

+  Nâng cao trình độ cho 05 cán bộ kỹ thuật và 100 chủ trang trại, người chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh về kỹ thuật, quy phạm thực hành tốt bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

 

 


Kết quả thực hiện

 1. Khảo sát hiện trạng, lựa chọn các cơ sở tham gia chuỗi

 

Dự án đã tiến hành khảo sát điều kiện chăn nuôi, tình hình phát triển, thu mua, tiêu thụ, hiệu quả kinh tế…của các cơ quan chuyên môn, hộ chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm trên địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát đã xác định được các tiêu chí lựa chọn các cơ sở tham gia chuỗi.

 

Qua khảo sát, đánh giá các hộ/trang trại, cơ sở giết mổ, kinh doanh,dự án đã chọn ra các tác nhân tham gia dự án gồm:

 

-  01 trang trại trung tâm: Trang trại Nguyễn Quang Dũng địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Trang trại có địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, môi trường không bị ô nhiễm trong quá trình sản xuất.

 

-  03 gia trại vệ tinh: Gia trại Nguyễn Tiến Hùng. Địa chỉ: Khu 9 - Xã Phù Ninh - Huyện Phù Ninh; Gia trại Nguyễn Văn Tuấn. Địa chỉ: Khu 7 -Xã Phù Ninh - Huyện Phù Ninh; Gia trại Lê Xuân Đức. Địa chỉ: Khu 8 - Xã Phù Ninh

 

-  Huyện Phù Ninh

 

Ngoài ra, dự án cũng đã mở rộng thêm 02 gia trại vệ tinh hộ ông Nguyễn Ngọc Vui - Khu 8, Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh; Nguyễn Văn Bắc - Khu 8, xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh tự nguyện tham gia chuỗi liên kết. Các gia trại có vị trí gần với trang trại trung tâm thuận lợi cho việc trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, lập kế hoạch tổ chức sản xuất, tiêu thụ gà thịt của các hộ trong chuỗi. Tổng diện tích trung bình mỗi gia trại khoảng 1.000 m2, quy mô tối đa 5.000 con/gia trại/năm (trung bình 3.000 con/3 lứa/năm) đảm bảo lượng gà cung cấp ổn định.

 

2. Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh gà thịt

 

Đề tài đã xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh gà thịt với sự tham gia của 1 trang trại trung tâm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP, 3 gia trại vệ tinh cam kết đảm bảo ATTP với chính quyền địa phương. 01 cơ sở giết mổ, 01 cửa hàng và 2 quầy hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP. Sản phẩm gà thịt sản xuất theo chuỗi có nguồn gốc xuất xứ, có bao bì, nhãn mác, địa chỉ sản xuất; đảm bảo chất lượng giúp người tiêu dùng nhận diện được sản phẩm an toàn.

 

Qua 2 năm triển khai, mô hình chuỗi liên kết gà thịt đã đi vào hoạt động ổn định, bền vững do lợi ích các tác nhân tham gia (trang trại, gia trại chăn nuôi; cơ sở thu mua, giết mổ; cơ sở kinh doanh) được bảo đảm.

 

3.  Hoàn thiện quy trình vận hành mô hình liên kết sản xuất và kinh doanh gà thịt theo chuỗi

 

Xây dựng bộ nguyên tắc quản lý, kiểm soát nội bộ đối với sản xuất gà thịt tại các trang trại và hộ gia đình đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm: Để các trang trại, gia trại tham gia chuỗi liên kết chặt chẽ, bền vững, sản phẩm chuỗi đạt tiêu chuẩn chất lượng, dự án đã thành lập tổ quản lý, điều hành gọi chung là nhóm chăn nuôi.

 

Xây dựng bộ nguyên tắc quản lý giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Chỉ nhập gà thịt từ cơ sở chăn nuôi thuộc chuỗi; Đảm bảo thực hành đúng và đầy đủ các quy định về vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký giết mổ của cơ sở theo quy định của chuỗi; Đảm bảo số lượng thân thịt gà cung cấp cho cơ sở kinh doanh của chuỗi tối thiểu 10-15 con/ ngày; Chịu sự giám sát thường xuyên của các thành viên Dự án nơi diễn ra hoạt động giết mổ; Định kỳ đánh giá nội bộ từ 1 lần/năm; Tham dự cuộc họp khi có yêu cầu của Dự án chuỗi liên kết về các nội dung liên quan đến chuỗi; Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước và Dự án về sản phẩm của cơ sở. Nếu vi phạm các quy định của chuỗi sẽ bị đưa ra khỏi chuỗi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Xây dựng bộ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm gà thịt sản xuất theo chuỗi: Thông qua quá trình theo dõi đàn gà được chăn nuôi theo quy trình an toàn toàn sinh học và dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành ban Dự án đã thống nhất đưa ra các chỉ tiêu chất lượng cho sản phẩm gà thịt.

 

Xây dựng trình tự các bước triển khai trong tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm: Sản phẩm gà thịt an toàn là cơ sở giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ tới các cơ sở chuyên doanh; các hội thảo, hội nghị xúc tiến thương mại; các nhà hàng, bếp ăn tập thể trong và ngoài tỉnh. Tăng cường giới thiệu quảng bá trên

 

 


Thời gian
6/2015 - 6/2017 (24 tháng)
Kinh phí
1.427 triệu đồng
Lượt xem: 23BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0