Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 05/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.


1. Tên dự án: Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.

2. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng

  •  

3. Kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.978.500 nghìn đồng, trong đó:

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 683.000 đồng

- Vốn tự có của cơ quan chủ trì và nguồn khác: 1.295.500 đồng

4. Sản phẩm dự án:

- Báo cáo tổng kết và tóm tắt kết quả thực hiện dự án

- Bộ tư liệu điều tra khảo sát;

- Tài liệu hướng dẫn sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ bưởi (01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến rượu bưởi; 01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến tinh dầu bưởi; 01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến bột vỏ bưởi và 01 tài liệu kỹ thuật sản xuất, chế biến cùi bưởi sấy khô)

- 100 lượt người được tập huấn các quy trình kỹ thuật.

- 01 Mô hình sản xuất tinh dầu bưởi Công suất 50kg nguyên liệu/mẻ, chưng cất 60 mẻ, hiệu suất chưng cất đạt 0,8%, sản lượng đạt 21.000ml tinh dầu/năm.

- 01 Mô hình sản xuất bột vỏ bưởi Công suất đạt 500 kg nguyên liệu/năm, sản lượng đạt 50kg bột vỏ bưởi.

- 01 Mô hình sản xuất rượu bưởi Công suất 5.000l/năm , sản lượng đạt 5.000 lít rượu bưởi.

- 21.000ml tinh dầu vỏ bưởi, 50kg cùi bưởi sấy khô; 50kg bột vỏ bưởi; 5.000 lít rượu bưởi

- 04 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 04 sản phẩm: rượu bưởi, tinh dầu bưởi, cùi bưởi khô, bột vỏ bưởi

 

 

 

 

Lượt xem: 100BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0