Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 04/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm trà chất lượng cao từ cây sen nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trà của tỉnh Phú Thọ.


1. Tên dự án:

Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm trà chất lượng cao từ cây sen nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trà của tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian thực hiện:

 

​​​​​​24 tháng (từ tháng 3/2021 đến hết tháng 02/2023)

3. Kinh phí thực hiện dự án:

 

​​​​​​​- Tổng vốn thực hiện dự án:1.613,0 triệu đồng. trong đó:

Từ nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN:     746,0 triệu đồng

Từ nguồn khác:  867,0 triệu đồng

 

4. Sản phẩm dự án:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án

04 báo cáo chuyên đề: Báo cáo khảo sát, thu thập thông tin phục vụ dự án; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm trà sen chất lượng cao; Kết quả xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm trà từ cây sen; Kết quả xây dựng tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm trà sen chất lượng cao

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 04 sản phẩm trà sen chất lượng cao

04 quy trình công nghệ sản xuất trà sen chất lượng cao: Trà lá sen dạng viên, trà lá sen dạng bột, trà ướp hoa sen, trà ướp hoa sen sấy nguyên bông

01 mô hình chế biến các sản phẩm trà sen (công suất chế biến trà lá sen dạng viên 500 – 1.000kg nguyên liệu/ngày, trà lá sen dạng bột 100kg nguyên liệu/ngày, trà ướp hoa sen 20kg/ngày, trà ướp hoa sen sấy nguyên bông 200 bông/ngày)

Các sản phẩm trà sen chất lượng cao: 1,5 tấn trà lá sen (01 tấn trà dạng viên và 0,5 tấn trà dạng bột); 0,2 tấn trà ướp hoa sen; 1.000 bông trà ướp hoa sen sấy nguyên bông

- Bao bì, nhãn mác cho mỗi loại sản phẩm và 01 bộ hồ sơ, tài liệu tuyên truyền kết quả dự án

- 05 cán bộ kỹ thuật được đào tạo; 25 người được tập huấn về các quy trình công nghệ sản xuất

 

 

 

Lượt xem: 53BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0