Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thâm canh cây Ba kích dưới tán rừng Keo nhằm phát triển kinh tế - xã hội rừng trồng ở tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Phú Thọ
Chủ nhiệm
Hoàng Thị Loan
Cán bộ tham gia
(1) KS. Hoàng Thị Loan; (2) KS. Đinh Công Thọ; (3) CN. Vi Thị Hạnh; (4) CN. Luyện Thị Vân Anh; (5) KS. Vũ Thị Hải Yến.
Mục tiêu

         1. Mục tiêu chung

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để trồng và thâm canh cây Ba kích dưới tán rừng keo nhằm phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi, khai thác có hiệu quả diện tích đồi, bảo vệ môi trường sinh thái, làm đa dạng nguồn gen và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng mô hình trồng và thâm canh giống Ba kích dưới tán rừng trồng với quy mô 5 ha.

- Đào tạo 6 kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn 300 người cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và các hộ nông dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Ba kích dưới tán rừng đạt hiệu quả cao.

- Hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng và thâm canh Ba kích dưới tán rừng phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Phú Thọ.


Kết quả thực hiện

 

1. Điều tra, khảo sát, lựa chọn địa điểm

Dự án đã tiến hành điều tra, khảo sát tại 8 xã trên 2 huyện Yên lập và Phù Ninh. Từ kết quả điều tra, khảo sát, dự án đã lựa chọn ra 03 hộ thuộc hai huyện Yên lập và Phù Ninh để triển khai xây dựng mô hình với tổng diện tích là 05 ha.

2. Xây dựng mô hình

          Theo kết quả điều tra, khảo sát Ban quản lý dự án lựa chọn ra 03 hộ dân thuộc xã Đồng Thịnh (02 hộ) và xã Phú Lộc (01 hộ) thoả mãn các tiêu chí  để triển khai xây dựng mô hình trồng cây Ba kích dưới tán rừng Keo với tổng diện tích mô hình là 05 ha.

Kết quả sau 3 năm triển khai, cây Ba kích trong mô hình sinh trưởng phát triển tốt, năng suất trung bình đạt khoảng 1.000 kg/ha (tại thời điểm cây trồng 2 năm). Dự kiến cây Ba Kích sau 3,5 - 4 năm trồng cho năng suất 2.000 - 2.500kg/ha, lãi khoảng 250 - 300 triệu đồng/ha. Bên cạnh việc trồng rừng và thu lợi từ rừng Keo theo thu nhập từ rừng trồng thuần thì mô hình giúp người nông dân thêm thu nhập 284 triệu đồng/ha sau 3,5-4 năm sản xuất.

Đối với các chỉ tiêu sâu bệnh hại cây Ba kích, nhóm nghiên cứu đã theo dõi một số đối tượng như sâu ăn lá, rệp hại, bệnh đốm nâu, phấn trắng,… Tuy nhiên, kết quả cho thấy cây Ba kích hầu như không bị sâu bệnh gây hại. Như vậy, cây Ba kích là cây có sức chống chịu sâu bệnh hại rất tốt, tỷ lệ nhiễm không đáng kể, cây sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện sinh thái của tỉnh.

3. Đào tạo, tập huấn

          Dự án đã tiến hành đào tạo cho 10 cán bộ kỹ thuật là khuyến nông xã, cán bộ Hội nông dân xã; Khoá đào tạo với tổng thời gian 12 ngày học lý thuyết, thực hành tại lớp và 01 ngày thăm quan, học tập thực tế tại trạm nghiên cứu trồng cây thuốc Tam Đảo.

          Dự án cũng tổ chức các lớp tập huấn trong 03 đợt, mỗi đợt 2 lớp, mỗi lớp có 50 nông dân tham dự, tổng số 300 lượt người tham gia.

4. Hoàn thiện các quy trình kỹ thuật

Dự án đã hoàn thiện được 02 quy trình kỹ thuật: quy trình thâm canh cây Ba Kích và quy trình sơ chế củ Ba Kích phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Phú Thọ. Hai quy trình kỹ thuật đảm bảo tính khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp với tập quán canh tác của người dân tỉnh Phú Thọ.  


Thời gian
36 tháng (từ tháng 03 năm 2013 đến tháng 3 năm 2016).
Kinh phí
1.193.900 triệu đồng
Lượt xem: 60BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0