Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 03/04/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ


1. Tên nhiệm vụ

ng dng công ngh vi sinh (x khun, vi khuẩn) để sn xut phân hữu cơ (compost) chất lượng cao t phế ph liu trong trng trọt chăn nuôi tại tnh Phú Th

2. Thời gian thực hiện

Từ tháng 07/2020 - 02/2023

3. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 18.729.800 đồng. Trong đó:

Ngân sách SNKH: 4.980.000 đồng

Nguồn khác: 13.749.800 đồng

4. Mục tiêu

Xây dng thành công hình ng dng công ngh vi sinh (x khun, vi khuẩn) để sn xut phân hữu (compost) chất lượng cao phân hữu vi sinh t phế ph liu trong trng trọt chăn nuôi tại tnh Phú Th góp phnâng cao năng suất, chất lượng cây trng, gim thiu ô nhiễm môi trường và thúc đẩy sn xut nông nghip phát triền theo hướng bn vng.

5. Sản phẩm dự án

03 Quy trình k thut: Quy trình k thut sn xut chế phẩm vi sinh ưa  nhit (Sagi Bio) để sn xut compost chất lượng cao; Quy trình sn xut compost chất lượng cao t phế ph liu trong trng trọt chăn nuôi; Quy trình sn xuphân hữu vi sinh từ Compost chất lượng cao. Các quy trình k thut chi tiết, c th, d hiu, 5 k thut viên ca t chc ch trì tiếp thu làm ch đượcông ngh.

hình sn xut chế phẩm vi sinh ưa nhiệt (Sagi Bio): H thng nhà xưởng, máy móc thiết b để sn xuất vi sinh ưa nhiệt vi quy mô: 500 lít/mSn xut s 0: 1.000 lít. Ch tiêu chất lượng sn phm: Mật độ VSV hu ích đạt 109 CFU/gam, ml chế phẩm, trong đó: Vi khuẩn thuộc chi Bacillus: 10CFU/gam,ml chế phm; X khuẩn Streptomyces: 108 CFU/gam, ml chế phm. Kèm theo h thng máy móc thiết b nuôi cy vi sinh vt.

hình sn xut phân hữu (compost) chất lượng cao: H thng nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết b cn thiết để sn xut phân hữu với quy mô công sut: 6.000 tấn/năm; Sản xut s 0: 500 tn; Ch tiêu chất lượng sphẩm: Hàm lượng mùn > 20%; pHH2O: 6-8; Độ m: < 30%; T l: C/N < 12. Sn phẩm đạt theo Quy chun k thut quc gia v phân bón (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT).

hình sn xut phân hữu vi sinh từ compost chất lượng cao: số 03: 100 tn. Ch tiêu chất lượng sn phẩm: Hàm lượng mùn > 20%; Độ m: 0%; Vi khun c định N: 106  CFU/gam; Vi khun phân gii P khó tan: > 10CFU/gam; Vi khun cng sinh: > 106 CFU/gam. Sn phẩm đạt theo Quy chuk thut quc gia v phân bón (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT).

hình bón th nghim phân hữu (compost) trên một s loi cây  trồng: 05 ha Bưởi Cam; 03 ha chè; 02 ha cây rau, màu; 01 ha cây hoa, cây cnh. Các hình đạt năng suất chất lượng tốt hơn so với cách s dng phân bón thông thường. Cho hiu qu kinh tế cao hơn 10 15% so vi s dng các lophân hữu thông thường khác.

B tài liệu hướng dn k thut bón phân hữu hữu vi sinh cho cây Bưởi, Cam, Chè, cây rau màu, hoa cây cnh d hiu, d áp dng.

05 k thut viên của quan chủ trì được đào tạo nm vng các quy trình k thut công ngh sản đã chuyển giao.

100 lượt nông dân trong tỉnh được tp hun v k thut s dng phân bón hữu trong sản xut nông nghip.

02 bài viết tuyên truyền đăng trên tập san S Khoa hc Công ngh và Báo Phú Th01 chuyên mc tuyên truyn kết qu d án phát trên đài truyềhình tnh Phú Th.

Báo cáo kết qu điều tra, kho sát đánh giá tình hình sử dng phân bón của địa phương.

Báo cáo kết qu xây dng các kênh tiêu th sn phm.

Báo cáo tng hp, báo cáo tóm tt kết qu d án. Đạt yêu cầu đối vbáo cáo khoa hc, kết qu d án đạt được mục tiêu đề ra. Các quy trình k thucông ngh kèm theo tính tiên tiến phù hp với điều kin thc tế của địphương.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lượt xem: 691BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0