Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 26/06/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong phân loại, phối trộn, định lượng, đóng gói sản phẩm để xây dựng mô hình chế biến, bảo quản chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại Phú Thọ.


1. Tên dự án:

Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong phân loại, phối trộn, định lượng, đóng gói sản phẩm để xây dựng mô hình chế biến, bảo quản chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại Phú Thọ.

2. Thời gian thực hiện:

Từ tháng  01/2021 đến tháng 12/2022

3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 9.170.000 nghìn đồng (Chín tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

Trong đó:

      • Kinh phí từ NSSN KH&CN TW: 1.500.000.000 đồng
      • Kinh phí từ ngân sách tỉnh: 1.529.200.000 đồng
      • Kinh phí từ nguồn khác: 6.090.800.000 đồng

4. Sản phẩm khoa học và công nghệ: 

- Tiếp nhận và làm chủ 5 quy trình kỹ thuật: Quy trình chế biến và bảo quản chè xanh dạng viên; Quy trình chế biến và bảo quản chè xanh dạng cúc; Quy trình tự động phân loại các sản phẩm; Quy trình phối trộn các sản phẩm; Quy trình tự động cân định lượng và đóng gói các sản phẩm

- Xây dựng 01 mô hình chế biến, bảo quản chè xanh dạng viên và chè xanh dạng cúc ứng dụng công nghệ tự động hóa trong phân loại, phối trộn, định lượng, đóng gói sản phẩm; công suất: 15-20 tấn/ngày.

- Sản xuất 50 tấn sản phẩm chè xanh dạng viên

- Sản xuất 50 tấn sản phẩm chè xanh dạng cúc

- Đào tạo 6 kỹ thuật viên; 40 lượt công nhân.

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo chuyên đề xây dựng mô hình, báo cáo đề xuất biện pháp nhân rộng; hồ sơ về dữ liệu thực hiện dự án, quy trình kỹ thuật, tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền, hình ảnh và đĩa CD lưu trữ tư liệu, hình ảnh của dự án.

Lượt xem: 17BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/12/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/11/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ngày 01/11/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0