Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 26/06/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong phân loại, phối trộn, định lượng, đóng gói sản phẩm để xây dựng mô hình chế biến, bảo quản chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại Phú Thọ.


1. Tên dự án:

Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong phân loại, phối trộn, định lượng, đóng gói sản phẩm để xây dựng mô hình chế biến, bảo quản chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại Phú Thọ.

2. Thời gian thực hiện:

Từ tháng  01/2021 đến tháng 12/2022

3. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 9.170.000 nghìn đồng (Chín tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

Trong đó:

      • Kinh phí từ NSSN KH&CN TW: 1.500.000.000 đồng
      • Kinh phí từ ngân sách tỉnh: 1.529.200.000 đồng
      • Kinh phí từ nguồn khác: 6.090.800.000 đồng

4. Sản phẩm khoa học và công nghệ: 

- Tiếp nhận và làm chủ 5 quy trình kỹ thuật: Quy trình chế biến và bảo quản chè xanh dạng viên; Quy trình chế biến và bảo quản chè xanh dạng cúc; Quy trình tự động phân loại các sản phẩm; Quy trình phối trộn các sản phẩm; Quy trình tự động cân định lượng và đóng gói các sản phẩm

- Xây dựng 01 mô hình chế biến, bảo quản chè xanh dạng viên và chè xanh dạng cúc ứng dụng công nghệ tự động hóa trong phân loại, phối trộn, định lượng, đóng gói sản phẩm; công suất: 15-20 tấn/ngày.

- Sản xuất 50 tấn sản phẩm chè xanh dạng viên

- Sản xuất 50 tấn sản phẩm chè xanh dạng cúc

- Đào tạo 6 kỹ thuật viên; 40 lượt công nhân.

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo chuyên đề xây dựng mô hình, báo cáo đề xuất biện pháp nhân rộng; hồ sơ về dữ liệu thực hiện dự án, quy trình kỹ thuật, tài liệu tập huấn, tài liệu tuyên truyền, hình ảnh và đĩa CD lưu trữ tư liệu, hình ảnh của dự án.

Lượt xem: 35BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0