Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ sơn tĩnh điện trong bảo vệ, chống ăn mòn đối với các sản phẩm kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng


Cơ quan chủ trì
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Phú Thọ.
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Ngân
Lĩnh vực
lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Mục tiêu chung: Tiếp thu, làm chủ, ứng dụng thành công công nghệ sơn tĩnh điện cho sản phẩm kim loại. Xây dựng được mô hình ứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển tại tỉnh Phú Thọ, tạo ra sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao góp phần vào việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình sơn tĩnh điện công suất 150.000 m2/ năm tại tỉnh Phú Thọ.

- Đào tạo 10 cán bộ kỹ thuật và công nhân tiếp nhận và làm chủ được dây chuyền công nghệ sơn tĩnh điện.

- Phổ biến, giới thiệu công nghệ sơn tĩnh điện và sản phẩm cho 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- 500 m2 sản phẩm cơ khí được sơn tĩnh điện trong thời gian thực hiện dự án,

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

1. Khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ sơn tĩnh điện trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lựa chọn công nghệ, dây chuyền thiết bị phù hợp để triển khai thực hiện dự án

          - Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát.

          - Tiến hành điều tra, khảo sát 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

          - Tổng hợp, xử lý số liệu, xây dựng báo cáo chuyên đề: Nhu cầu ứng dụng công nghệ sơn tĩnh điện trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng.

          - Lựa chọn công nghệ, dây chuyền thiết bị phù hợp để triển khai thực hiện dự án.

2. Tổ chức tiếp nhận các quy trình công nghệ

- Tổ chức tiếp nhận 03 quy trình công nghệ

- Tập huấn chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho 10 công nhân, cán bộ kỹ thuật:

3. Xây dựng mô hình sơn tĩnh điện

            - Thiết kế, xây dựng mặt bằng nhà xưởng           

          - Tiếp nhận và lắp đặt dây chuyền thiết bị

          Tổ chức tiếp nhận và lắp đặt dây chuyền thiết bị công nghệ phun sơn tĩnh điện tại địa điểm xây dựng mô hình (Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

- Vận hành thử nghiệm, kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của dây chuyền công nghệ 

          - Tổ chức sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm, hoàn thiện công nghệ, quy trình sản xuất

4. Phổ biến, giới thiệu công nghệ sơn tĩnh điện và sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo nhằm mục tiêu giới thiệu công nghệ sơn tĩnh điện cho 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, quảng bá tiêu thụ  sản phẩm: giới thiệu và quảng bá đến các khách hàng tiềm năng thông qua việc tham gia một số triển lãm, hôi chợ, qua báo, đài phát thanh tại địa phương và khu vực.


Phương pháp
kế thừa, chọn lọc
Kết quả dự kiến
Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: - Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt. - Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ sơn tĩnh điện trong lĩnh vực công nghiệp, gia dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ - 10 cán bộ kỹ thuật và công nhân được đào tạo, tập huấn làm chủ được dây chuyền công nghệ sơn tĩnh điện. - Dây chuyền công nghệ sơn tĩnh điện (cụ thể trong thuyết minh) - Mô hình sơn tĩnh điện tại tỉnh Phú Thọ (công suất 150.000m2/ năm) - 500 m2 sản phẩm cơ khí được sơn tĩnh điện (có kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định). Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: - Cơ quan chủ trì dự án, cơ quan chuyển giao tổ chức hội thảo giới thiệu về dây chuyền công nghệ, về sản phẩm. - Hỗ trợ doanh nghiệp chủ trì dự án tham gia triển lãm, hội chợ giới thiệu sản phẩm tại địa phương và khu vực. - Dự kiến thị trường tiêu thụ sản phẩm: Phục vụ ngay nhu cầu ở khu vực nông thôn và thành thị; các công trình phù trợ; các công trình phúc lợi công cộng,…
Thời gian
18 tháng (tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018).
Lượt xem: 12BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0