Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo về, chống ăn mòn đối với các sản phẩm kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng


1. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu từ tháng 02/2020 đến hết tháng 02/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 1.063,55 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 810,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây truyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, tập huấn 10 cán bộ kỹ thuật và công nhân làm chủ được dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ.

- Xây dựng 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000 m2/năm).

- Thông tin, phổ biến, giới thiệu công nghệ sơn và sản phẩm cho 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- 5.000 m2 sản phẩm cơ khí sử dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong thời gian triển khai thực hiện dự án.

4. Sản phẩm dự án: 

- Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong lĩnh vực công nghiệp, gia dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10 cán bộ kỹ thuật và công nhân được đào tạo, tập huấn làm chủ được dây chuyền công nghệ sơn phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ

- 01 Dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (công suất 150.000m2/ năm)

- 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại  thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000m2/ năm)

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình

- 5000 m2 sản phẩm cơ khí được phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (đảm bảo chất lượng theo quy đinh).

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.

Lượt xem: 43BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/12/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/11/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ngày 01/11/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0