Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo về, chống ăn mòn đối với các sản phẩm kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng


1. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu từ tháng 02/2020 đến hết tháng 02/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 1.063,55 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 810,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây truyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, tập huấn 10 cán bộ kỹ thuật và công nhân làm chủ được dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ.

- Xây dựng 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000 m2/năm).

- Thông tin, phổ biến, giới thiệu công nghệ sơn và sản phẩm cho 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- 5.000 m2 sản phẩm cơ khí sử dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong thời gian triển khai thực hiện dự án.

4. Sản phẩm dự án: 

- Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong lĩnh vực công nghiệp, gia dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10 cán bộ kỹ thuật và công nhân được đào tạo, tập huấn làm chủ được dây chuyền công nghệ sơn phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ

- 01 Dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (công suất 150.000m2/ năm)

- 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại  thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000m2/ năm)

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình

- 5000 m2 sản phẩm cơ khí được phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (đảm bảo chất lượng theo quy đinh).

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.

Lượt xem: 449BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0