Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo về, chống ăn mòn đối với các sản phẩm kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng


1. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu từ tháng 02/2020 đến hết tháng 02/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 1.063,55 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 810,0 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây truyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đào tạo, tập huấn 10 cán bộ kỹ thuật và công nhân làm chủ được dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ.

- Xây dựng 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000 m2/năm).

- Thông tin, phổ biến, giới thiệu công nghệ sơn và sản phẩm cho 80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- 5.000 m2 sản phẩm cơ khí sử dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong thời gian triển khai thực hiện dự án.

4. Sản phẩm dự án: 

- Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong lĩnh vực công nghiệp, gia dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10 cán bộ kỹ thuật và công nhân được đào tạo, tập huấn làm chủ được dây chuyền công nghệ sơn phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ

- 01 Dây chuyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (công suất 150.000m2/ năm)

- 01 mô hình ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại  thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng (công suất 150.000m2/ năm)

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình

- 5000 m2 sản phẩm cơ khí được phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ (đảm bảo chất lượng theo quy đinh).

- Báo cáo tổng kết toàn diện của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.

Lượt xem: 496BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0