Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
02 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
03 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sở Khoa học Công nghệ Khoa học, Công nghệ
01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
Mẫu 13 Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng nhận hoạt động Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
BKHVCN-282567 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ Khoa học, Công nghệ
BKHVCN-282578 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ

Tổng số 6 trang
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0