Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Mã số Tên Cơ quan ban hành Lĩnh vực
04 Thủ tục Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
03 Thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ
02 Thủ tục cho phép đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ Sở hữu trí tuệ

Tổng số 1 trang
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0