Hình ảnh tại buổi họp báo. 
 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 74,9% dự toán năm, tăng 6,6%).

Trong đó, thu nội địa thực hiện 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015; thu từ dầu thô ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 194,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác ngân sách đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Trong khi đó, tổng chi NSNN trong 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015. Như vậy mức bội chi NSNN ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 cũng  khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 30/9, đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 88,86% kế hoạch năm 2016.

Thông tin về số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa Bộ Tài chính cho biết: lũy kế 9 tháng năm 2016 (tính đến ngày 20/9) đã có 49 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 49 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31.938 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 23.289 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu trong các tháng cuối năm 2016 và giai đoạn tới (2016-2020). Quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sẽ được thực hiện với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp. Thu gọn số lượng doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế, củng cố, nâng cao vai trò của các doanh nghiệp nhà nước quan trọng, cần thiết và gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tăng cường chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý tài chính và của chủ sở hữu nhà nước.

Bộ Tài chính cũng khẳng định sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN, chủ động xử lý các tác động do biến động giá dầu thô, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định.