Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 13/09/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thông tin và Truyền thông - Tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hội nhập


 

Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, thông tin và truyền thông đang ngày càng chứng tỏ vai trò là một bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội. Sự phát triển của thông tin và truyền thông là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương. Trên cơ sở những yêu cầu của tình hình mới, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 441/QĐ - BTTTT, quy định chi tiết việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đáp ứng các điều kiện: Có điểm phục vụ bưu chính; có cung cấp dịch vụ viễn thông Internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

 

Bưu điện văn hóa huyện Thanh Thủy sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch với người dân

 

Thêm chỉ tiêu mới

 

Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, tiêu chí số 8 về hoạt động bưu điện chỉ bao gồm hai chỉ tiêu là xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và xã có Internet đến thôn, bản. Như vậy, đây là tiêu chí khá dễ đạt đối với các địa phương khi bắt tay xây dựng nông thôn mới. Thực tế, tính đến hết năm 2016, trong 247 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh đã có 245 xã đạt tiêu chí này (đạt 99%). Tuy nhiên, rà soát theo Bộ tiêu chí mới ban hành, số xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông chỉ còn 146 xã (đạt 59%). Có thể thấy, hai chỉ tiêu mới bổ sung là xã có đài truyền thanh, hệ thống loa đến các thôn và có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành là những nội dung còn hạn chế đối với một số địa phương.

 

Đăng ký về đích nông thôn mới trong giai đoạn 2017 - 2020, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí thông tin và truyền thông. Đánh giá đây là tiêu chí ảnh hưởng thiết thực đến đời sống nhân dân và góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cơ sở, ông Đinh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng đài Truyền thanh xã cho biết: “Việc thực hiện tiêu chí mới là có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn đã giúp xã đưa các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, huyện và các bản tin tuyên truyền pháp luật, kế hoạch hóa gia đình... đến với người dân nhanh hơn, từ đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân trong xã. Tuy nhiên, hiện nay xã vẫn chưa thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Chúng tôi đang tăng cường tập huấn hướng dẫn cán bộ xã thay đổi cách làm việc, giải quyết công việc thuận tiện, nhanh chóng thông qua hòm thư điện tử công vụ”. Không chỉ riêng xã Tất Thắng, toàn huyện Thanh Sơn hiện mới chỉ có 1/22 xã đạt tiêu chí này.

 

Nhìn chung trên địa bàn tỉnh, hạ tầng mạng lưới của đài truyền thanh ở một số xã, thôn bị xuống cấp, chưa phát huy hết tác dụng của hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, xóm để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin của cấp xã còn nhiều bất cập. Không chỉ với các xã đang phấn đấu đạt nông thôn mới mà đối với các xã đã đạt, để củng cố, giữ vững chỉ tiêu số 8, việc đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang là vấn đề cần quan tâm.

 

Xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng đã cán đích nông thôn mới từ tháng 8/2016. Hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn xã đã phát triển đồng đều, đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân, giải quyết một lượng lớn việc làm cho người lao động và đảm bảo cho công tác lãnh chỉ đạo. Ngoài ra, dịch vụ bưu chính, viễn thông được phổ cập đến các vùng nông thôn, mọi người dân đã có điều kiện tiếp cận và sử dụng, nắm bắt thông tin về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động, kinh doanh. Để tiếp tục thực hiện hai chỉ tiêu mới của tiêu chí số 8, theo ông Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã thường xuyên tiến hành kiểm tra sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống loa truyền thanh, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên do đã đầu tư lâu năm nên hệ thống đã xuống cấp khiến việc vận hành gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ cũng vẫn còn nhiều hạn chế”.

 

Thực hiện mục tiêu “giảm nghèo” thông tin

 

Để đạt và phát huy hiệu quả của tiêu chí thông tin và truyền thông, cần phải hiểu rõ mục đích của tiêu chí này trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực chất, tiêu chí thông tin truyền thông hướng đến mục tiêu cơ bản là đưa thông tin về cơ sở, góp phần “giảm nghèo” về thông tin. Các chỉ tiêu về điểm phục vụ bưu chính, điểm dịch vụ viễn thông, Internet và đặc biệt là hai chỉ tiêu mới về đài truyền thanh và loa đến thôn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đều nằm trong quá trình xây dựng các thiết chế thông tin cơ sở phù hợp với giai đoạn hiện nay. Từ đó giúp người dân có điều kiện nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hiện nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh có hạ tầng kỹ thuật viễn thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy cập Internet cho tổ chức, cá nhân; 100% số xã có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 92,3% khu dân cư có loa truyền thanh đảm bảo phủ sóng trên 85% cả về diện tích và dân số; khoảng 60% số xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Trong thời gian tới, các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất; quan tâm vận hành, khai thác, bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị thông tin và truyền thông đang có; chủ động, tích cực nghiên cứu sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông; tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đồng tình ủng hộ.

 

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, hướng dẫn các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng thông tin và truyền thông theo tiêu chuẩn mới; phân công, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp bưu chính viễn thông nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu mỗi xã có 1 điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, triển khai hiệu quả các chương trình viễn thông công ích, cáp quang đến từng hộ gia đình, đưa Internet về nông thôn... Tăng cường triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành đến 100% các xã, từng bước đáp ứng công tác quản lý, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 

Với sự nỗ lực, đồng lòng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng sự ủng hộ của người dân, tin tưởng rằng việc thực hiện tiêu chí thứ 8 trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được hoàn thiện góp phần đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình.

Lượt xem: 25BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0