Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 08/01/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước


 

  UBND TỈNH PHÚ THỌ

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Số: 01/TB-KHCN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Phú Thọ, ngày  07  tháng 01  năm 2016

 


 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

không sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

          Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

          Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, hoàn thiện công thức phối trộn thành phẩm cacbonat canxi tổng hợp (caplet) phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ tại Công ty TNHH Sam-A Vina.

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ:  Công ty TNHH Sam-A Vina.

3. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

4. Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

     - Nhằm nâng cao tính năng của sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

     - Hoàn thiện quy trình sản xuất phù hợp tiết kiệm năng lượng, cải thiện môi trường, giảm chi phí nhân công lao động, đa dạng hóa sản phẩm;

     - Nâng cao tiềm lực, năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ và làm chủ quy trình công nghệ sản xuất cacbonnat canxi tổng hợp (calpet); Sản xuất thành phẩm cacbonnat canxi tổng hợp.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2016.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để các tổ chức, cá nhân được biết.

 

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- TT TH&TT KHCN (đăng website);

- Lưu: VT, QLCS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trương Quốc Chính

 

Lượt xem: 12BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0