Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 23/02/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cam, quýt Mường Kịt" cho sản phẩm cam, quýt xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ


/Uploads/files/tb03.pdf

Lượt xem: 35BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024: “Tạo lập và quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “lợn bản địa Yên Lập” cho sản phẩm lợn bản địa của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024: “Tạo lập và quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “lợn bản địa Yên Lập” cho sản phẩm lợn bản địa của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024: “Tạo lập và quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “lợn bản địa Yên Lập” cho sản phẩm lợn bản địa của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/04/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hoá công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động quản lý doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ”.
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hoá công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động quản lý doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ”.

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hoá công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động quản lý doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ”.

Ngày 08/04/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh trong sản xuất nguyên liệu búp chè tím chất lượng cao tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT”.
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh trong sản xuất nguyên liệu búp chè tím chất lượng cao tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT”.

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ sản xuất thông minh trong sản xuất nguyên liệu búp chè tím chất lượng cao tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trà UT”.

Ngày 01/04/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động dịch vụ kiểm định các thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Ngày 08/03/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình hỗ trợ triển khai áp dụng đảm bảo đo lường, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình hỗ trợ triển khai áp dụng đảm bảo đo lường, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình hỗ trợ triển khai áp dụng đảm bảo đo lường, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 05/03/2024
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình hỗ trợ và liên kết hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ
Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình hỗ trợ và liên kết hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ

Thông báo tổ chức chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng mô hình hỗ trợ và liên kết hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ

Ngày 05/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0