Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 16/06/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài hoa phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 4/2017-10/2019)

- Tổng kinh phí thực hiện: 843.140.000 đồng. Trong đó:

           + Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 485.010.000 đồng

           + kinh phí từ nguồn khác: 349.128.000 đồng

- Sản phẩm:

Nội dung 1: Đã nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn loài
phong lan có giá trị. Từ đó lựa chọn ba loài lan Hồ điệp, Đai châu và Hoàng
thảo mini trong nghiên cứu này.
Hoàn thiện 01 báo cáo chuyên đề
Nội dung 2: Đã nghiên cứu biện pháp kĩ thuật điều tiết ra hoa ba loài
phong lan Đai châu, Hồ điệp và Hoàng thảo mini tại Phú Thọ. Từ đó xây
dựng được bản hướng dẫn kĩ thuật điều tiết ra hoa cho ba loài phong lan này.
Hoàn thiện 03 báo cáo chuyên đề và xây dựng 03 Bản hướng dẫn kĩ thuật.
Nội dung 3: Đã xây dựng 03 mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật điều
tiết ra hoa phong lan với 1240 cây tại Trường Đại học Hùng Vương và Công
ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hồ điệp (520 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 100%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Đai châu (300 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hoàng thảo mini (420 cây), Cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72,14%.
Nội dung 4:
- Đã tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học.
- Đã đào tạo 05 cán bộ kĩ thuật, tập huấn được cho 50 lượt người (hai
lớp), hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, 2 sinh viên thực
hiện khóa luận tốt nghiệp đại học và 01 thạc sĩ thực hiện luận văn cao học.
Công bố được 03 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín.

 

Lượt xem: 76BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/12/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/11/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ngày 01/11/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0