Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 16/06/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài hoa phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 4/2017-10/2019)

- Tổng kinh phí thực hiện: 843.140.000 đồng. Trong đó:

           + Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 485.010.000 đồng

           + kinh phí từ nguồn khác: 349.128.000 đồng

- Sản phẩm:

Nội dung 1: Đã nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn loài
phong lan có giá trị. Từ đó lựa chọn ba loài lan Hồ điệp, Đai châu và Hoàng
thảo mini trong nghiên cứu này.
Hoàn thiện 01 báo cáo chuyên đề
Nội dung 2: Đã nghiên cứu biện pháp kĩ thuật điều tiết ra hoa ba loài
phong lan Đai châu, Hồ điệp và Hoàng thảo mini tại Phú Thọ. Từ đó xây
dựng được bản hướng dẫn kĩ thuật điều tiết ra hoa cho ba loài phong lan này.
Hoàn thiện 03 báo cáo chuyên đề và xây dựng 03 Bản hướng dẫn kĩ thuật.
Nội dung 3: Đã xây dựng 03 mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật điều
tiết ra hoa phong lan với 1240 cây tại Trường Đại học Hùng Vương và Công
ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hồ điệp (520 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 100%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Đai châu (300 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hoàng thảo mini (420 cây), Cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72,14%.
Nội dung 4:
- Đã tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học.
- Đã đào tạo 05 cán bộ kĩ thuật, tập huấn được cho 50 lượt người (hai
lớp), hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, 2 sinh viên thực
hiện khóa luận tốt nghiệp đại học và 01 thạc sĩ thực hiện luận văn cao học.
Công bố được 03 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín.

 

Lượt xem: 130BÀI VIẾT KHÁC
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/06/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0