Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 16/06/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài hoa phong lan có giá trị tại tỉnh Phú Thọ


- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 4/2017-10/2019)

- Tổng kinh phí thực hiện: 843.140.000 đồng. Trong đó:

           + Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 485.010.000 đồng

           + kinh phí từ nguồn khác: 349.128.000 đồng

- Sản phẩm:

Nội dung 1: Đã nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn loài
phong lan có giá trị. Từ đó lựa chọn ba loài lan Hồ điệp, Đai châu và Hoàng
thảo mini trong nghiên cứu này.
Hoàn thiện 01 báo cáo chuyên đề
Nội dung 2: Đã nghiên cứu biện pháp kĩ thuật điều tiết ra hoa ba loài
phong lan Đai châu, Hồ điệp và Hoàng thảo mini tại Phú Thọ. Từ đó xây
dựng được bản hướng dẫn kĩ thuật điều tiết ra hoa cho ba loài phong lan này.
Hoàn thiện 03 báo cáo chuyên đề và xây dựng 03 Bản hướng dẫn kĩ thuật.
Nội dung 3: Đã xây dựng 03 mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật điều
tiết ra hoa phong lan với 1240 cây tại Trường Đại học Hùng Vương và Công
ty cổ phần giống – vật tư nông nghiệp công nghệ cao.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hồ điệp (520 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 100%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Đai châu (300 cây), cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72%.
- 01 Mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật để điều tiết quá trình ra hoa cây
lan Hoàng thảo mini (420 cây), Cây sinh trưởng tốt, tỉ lệ ra hoa đạt 72,14%.
Nội dung 4:
- Đã tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học.
- Đã đào tạo 05 cán bộ kĩ thuật, tập huấn được cho 50 lượt người (hai
lớp), hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, 2 sinh viên thực
hiện khóa luận tốt nghiệp đại học và 01 thạc sĩ thực hiện luận văn cao học.
Công bố được 03 bài báo trên các tạp chí khoa học có uy tín.

 

Lượt xem: 89BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0