Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 08/07/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến đối với gà Ri lai thả vườn đảm bảo an toàn sinh học gắn với chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 12/2017 đến tháng 12/2019

Tổng kinh phí thực hiện dự án 6.981.356.000 đồng
+ Ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương: 1.510.000.000 đồng
+ Ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh: 1.510.000.000 đồng
+ Nguồn vốn đối ứng của dân và nguồn vốn khác: 3.961.356.000 đồng

 

Sản phẩm dự án:

- Báo cáo tổng kết toàn diện kết quả triển khai thực hiện dự án;Báo cáo kết quả các mô hình; các hình ảnh và đĩa giới thiệu về sản phẩm và hoạt động của dự án

- Quy trình chăn nuôi gà bố mẹ, QT chăn nuôi gà thương phẩm, QT thú y cho gà sinh sản, QT thú y cho gà thịt, QT ấp nở, QT giết mổ phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty và có khả năng áp dụng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- 01 mô hình sản xuất giống tại trang trại Trung tâm Quy mô 1.120 gà bố mẹ, năng xuất trứng bình quân: 150 – 160 quả trứng/mái/42 tuần đẻ, sản xuất được 5.000 gà con/ tháng

- 01 mô hình trang trại nuôi gà thương phẩm tại trang trại Trung tâm và 03 mô hình nuôi gà thương phẩm tại trang trại vệ tinh: Quy mô 9.000 con gà ri lai (mô hình tại trung tâm); Trọng lượng xuất chuồng: 17,1 tấn gà thịt và Quy mô 18.000 con (6.000 con/ trang trại vệ tinh); Trọng lượng xuất chuồng: 34,2 tấn gà thịt.

Cơ sở chế biến thức ăn: Diện tích 60 m2 trang bị máy nghiền + trộn; Cung ứng 196.000 kg thức ăn tự chế biến cho các trang trại thuộc dự án, đảm bảo chất lượng giá trị dinh dưỡng các giai đoạn

Xây dựng 01 cơ sở giết mổ gà thịt tại thành phố Việt Trì: Diện tích 80 m2, công suất giết mổ 150 con/ngày, được cấp giấy chứng nhật vệ sinh thú y, ATTP theo quy định

01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi với hình thức liên kết có đầy đủ trang thiết bị sản phẩm (tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, tủ kính) tại Việt Trì, địa điểm thuận lợi để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, quảng sản phẩm: Được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Đào tạo cho 10 cán bộ kỹ thuật và tập huấn 2 lớp với sự tham gia của 100 lượt công nhân, chủ trang trại, nông dân tham gia dự án

Lượt xem: 84BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0