Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 16/06/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên dự án: Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen, chè ôlong chất lượng cao từ các giống chè LDP1, Kim Tuyên góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ


Thời gian thực hiện: 24 tháng
(từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020).
Tổng vốn thực hiện dự án: 1.006,6 triệu đồng, trong đó:

Nguồn vốn Kinh phí (triệu đồng)
- Từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học
- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
- Khác (liên doanh,…)
554,000
452,600

 

Sản phẩm:

+ Dự án đã hoàn thành 2 báo cáo về khảo sát đánh giá, bổ sung thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất và chế biến các sản phẩm chè, nhu cầu và khả năng thị trường tiêu thụ tại thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Sơn và báo cáo lựa chọn quy trình công nghệ phù hợp để thực hiện dự án: Công nghệ về giống, công nghệ chế biến, dây truyền thiêt bị,…
+ Dự án đã hoàn thiện 2 bản hướng dẫn kỹ thuật chế biến chè đen chất lượng cao và chè ôlong.
+ Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm chè xanh từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, chè đen chất lượng cao từ giống chè Kim Tuyên, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên.
+ Xây dựng 3 mô hình chế biến chè xanh, chè đen, chè ôlong từ giống chè Kim Tuyên, LDP1, sản xuất được 2000 kg chè xanh, 1500 kg chè đen chất lượng cao (Hồng Trà), 300 kg chè ôlong tại 3 điểm thực hiện dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Chè, HTX chè Phú Thịnh, Công ty cổ phần GK Việt Nam. Các sản phẩm tại các mô hình đảm bảo VSATTP của bộ y tế. Các mô hình chế biến hiệu quả kinh tế cao, mô 59 hình chè xanh đạt 120 - 200 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè Hồng trà đạt 150,0 triệu đồng/ha. Mô hình chế biến chè ôlong đạt 108 triệu đồng/ha.
+ Đã tổ chức 1 hội thảo và tấp huấn 2 lớp và đào tạo 5 kỹ thuật viên về kỹ thuật chế biến các sản phẩm chè của dự án.

 

Lượt xem: 87BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0