Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 08/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây Bạch chỉ (Angelica dahurica) thương phẩm có giá trị cao theo hướng GACPWHO tại tỉnh Phú Thọ


Thời gian thực hiện dự án:
30 tháng (Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019)
 Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí thực hiện: 1.413.715.000 đồng, trong đó:
Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 559.690.000 đồng
Từ nguồn tự có của tổ chức và nguồn khác: 854.025.000 đồng

 

Sản phẩm: 

- Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị chủ trì đã bám sát các nội dung
trong thuyết minh, tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc.
Tổ chức khảo sát, đánh giá lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng mô hình trồng
Bạch chỉ giống và Bạch chỉ thương phẩm theo hướng GACP-WHO.
- Đã tiếp nhận và chuyển giao 02 quy trình công nghệ: Quy trình sản xuất
giống Bạch chỉ theo hướng GACP-WHO và Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc,
sơ chế củ Bạch chỉ thương phẩm theo hướng GACP-WHO.
- Đã đào tạo, tập huấn cho 10 cán bộ kỹ thuật và 50 lượt nông dân
- Đã xây dựng được 01 mô hình sản xuất giống, quy mô 2000m2 tại xã Cự
Thắng, huyện Thanh Sơn. Bước đầu đánh giá có hiệu quả trong việc chủ động
được nguồn giống tại chỗ, tỷ lệ nảy mầm cao.
- Đã xây dựng được 02 mô hình, tại xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn (1ha)
và xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh (1ha). Năng suất củ Bạch chỉ tại Thanh Sơn
là 2,77 tấn khô/ha, tại Phù Ninh là 3,25 tấn khô/ha, hàm lượng imperatorin tại
mô hình Thanh Sơn đạt 0,43%; tại mô hình Phù Ninh đạt 0,21%).
- Đã xây dựng 01 hệ thống sấy củ Bạch chỉ sử dụng công nghệ đốt khí
hóa. Hệ thống sấy được trang bị bộ màn hình cảm ứng, trong đó hiển thị toàn bộ
nhiệt độ, ẩm độ, hệ thống quạt trong buồng sấy và bộ mở rộng cho PLC nhằm
nâng cấp chức năng của toàn bộ hệ thống sấy, kiểm soát được nhiệt độ, ẩm độ
của sản phẩm cũng như buồng sấy. PLC điều khiển và trả giá trị độ ẩm về cho
màn hình giám sát. Công suất đạt tối đa 1300 kg củ tươi/mẻ, hàm lượng
imperatorin trong củ Bạch chỉ >0,08%; độ ẩm < 14%; tro toàn phần < 6,0%; tỷ
lệ vụn nát < 5,0%
Dự án bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, cung cấp nguồn hạt
giống tại chỗ và dược liệu củ Bạch chỉ khô an toàn, có chất lượng cho người sử
dụng, nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết việc làm cho người dân vùng
triển khai dự án.

 

Lượt xem: 199BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0