Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 08/05/2020
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tên dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thƣơng phẩm cá Nheo mỹ Ictalurus punctatus tại tỉnh Phú Thọ”


- Thời gian thực hiện Dự án: 24 tháng từ tháng 4/2018 đến hết tháng 4/2019

- Tổng kinh phí: 1016 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách nhà nước: 553 triệu đồng

- Sản phẩm:

+ Đã hoành thành và có báo cáo khảo sát, đánh giá về nguồn nước, thực
trạng về nguồn nước nuôi trồng thủy sản vùng triển khai dự án, nhu cầu thị
trường đối với cá Nheo mỹ, đạt 100% so với hợp đồng.
+ Đã ban hành 02 quy trình: Quy trình sinh sản nhân tạo cá Nheo mỹ và
quy trình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao, đạt 100% hợp đồng. Các
quy trình nêu cụ thể các bước, dễ hiểu, dễ thực hiện.
+ Đào tạo, tập huấn: 06 cán bộ kỹ thuật được đào tạo nắm vững các quy
trình công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao;
100 lượt hộ dân, cơ sở nuôi thủy sản được tập huấn, nắm vững kiến thức về
quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ.
+ Xây dựng được 01 mô hình sinh sản nhân tạo cá Nheo mỹ tại tỉnh Phú
Thọ. Sản xuất được 5.614 con cá Nheo mỹ giống cỡ 4-6cm, đạt 112,28% so
với hợp đồng.
+ Xây dựng được 01 mô hình nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ trong ao tại
tỉnh Phú Thọ với quy mô 0,5ha, đạt 100% hợp đồng. Tỷ lệ sống của cá đạt
83%, cỡ cá thu hoạch trung bình đạt trên 2,5kg/con, sản lượng cá thương
phẩm đạt 12.485kg, năng suất đạt 24,97 tấn/ha, Lợi nhuận thu được là
128,205 triệu đồng

 

Lượt xem: 123BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0