Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 19/09/2013
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tập trung xây dựng đề tài, dự án có tính ứng dụng cao


PTO- Ngày 18-9, đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh  làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) – Cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.  
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ, năm 2013 trên địa bàn tỉnh đã có 16 đề tài, dự án cấp nhà nước và 64 đề tài, dự án cấp tỉnh được triển khai. Hoạt động KH&CN được tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp huyện và cơ sở, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin KH&CN và chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác để thúc đẩy phát triển hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Cùng với việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Bộ chủ quản, hoạt động KH&CN năm 2013 đã đẩy mạnh mối quan hệ, mối liên kết hoạt động KH&CN với các nhà khoa học trên địa bàn thông qua chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN với các trường đại học,c Cao đẳng và các viện nghiên cứu trên địa bàn. Nhờ đó các nghiên cứu khoa học đã hướng vào áp dụng các thành tựu về giống, các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp, đổi mới công nghệ sản xuất trong các ngành công nghiệp, gìn giữ và xây dựng, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc… Thông qua đó đẩy mạnh việc gắn kết giữa KH&CN với phát triển KT – XH, thúc đẩy có hiệu quả việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ, quản lý công nghệ được nâng lên rõ rệt thông qua việc: Đổi mới công tác kế hoạch hóa, các quan điểm lựa chọn, định hướng các đề tài, dự án hướng vào thực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển KT-XH của tỉnh; Trong quản lý hoạt động nghiên cứu, kiên quyết loại bỏ hoặc dừng thực hiện đối với các đề tài, dự án kém hiệu quả, không có địa chỉ ứng dụng cụ thể; Chú trọng việc cân đối nguồn lực về kinh phí cho các đề tài, dự án trong điều kiện kinh phí còn hạn chế.
Năm 2014, hoạt động KH&CN sẽ hướng trọng tâm vào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế với các chỉ tiêu cụ thể: Thực hiện 11 đề tài, dự án cấp nhà nước và 1 dự án cấp Bộ; 65 đề tài, dự án cấp tỉnh (trong đó có 44 đề tài, dự án chuyển tiếp); hỗ trợ thực hiện khoảng 25-30 dự án, đề tài cấp cơ sở.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Kế San cơ bản thống nhất với kết quả công tác mà cơ quan thường trực Hội đồng đã báo cáo, đồng thời cho ý kiến về một số đề tài, dự án sẽ triển khai trong năm tới và lưu ý các đơn vị chủ quản phải tập quan tâm xây dựng đề tài, dự án có tính ứng dụng cao.

Lượt xem: 58BÀI VIẾT KHÁC
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Thẩm định thuyết minh dự án: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Sáng ngày 18/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình quản lý du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì thực hiện. Thạc sỹ Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 21/01/2024
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025
Thẩm định thuyết minh dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 17/1, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị thẩm định thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất con giống thuần chủng gà nhiều cựa huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ từ nguồn gen đã được chọn lọc, dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 do Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

Ngày 21/01/2024
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững
Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho phát triển bền vững

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất - kinh doanh đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm, giảm thiểu lượng carbon.

Ngày 10/10/2023
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028
Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tham gia Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/7/2023, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 01/07/2023
test
test

Ngày 13/07/2020
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0