Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 08/01/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian thực hiện: 31 tháng, từ tháng 3 năm 2021 đến hết tháng 9 năm 2023.

3. Kinh phí thực hiện dự án: 750,0 triệu đồng

Trong đó,

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 550,0 triệu đồng

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 200,0 triệu đồng

4. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tạo lập, quản lý và phát triển NHCN “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nhằm xây dựng thương hiệu, kiểm soát, nâng cao chất lượng, xúc tiến thương mại cho sản phẩm và nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận trên thị trường. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân của huyện Thanh Sơn trong việc sử dụng NHCN, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, loại trừ các sản phẩm không đúng nguồn gốc, kém chất lượng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng sản phẩm. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống cho người sản xuất, kinh doanh, giữ gìn và phát huy giá trị kinh tế, xã hội của sản phẩm

5. Sản phẩm dự án: 

Bộ tư liệu điều tra, khảo sát và báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. Bộ hồ sơ và văn bằng chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận; Bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội bộ về nhân giống, chăm sóc, phòng trị bệnh cho dê; Bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở của các mô hình đủ điều kiện được cấp nhãn hiệu chứng nhận; Bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, gồm: Quy chế quản lý và sử dụng; Quy chế cấp phép và thu hồi nhãn hiệu chứng nhận; Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận. Bộ hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch, mã QR code truy suất nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận. Hệ thống phương tiện truyền thông, quảng bá, giới thiệu sản phẩm: Bộ phận nhận diện thương hiệu (bao bì, logo, tem, tờ rơi, pano), trang thông tin điện tử quảng bá giới thiệu sản phẩm; bài viết, chuyên mục được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

Lượt xem: 20BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0