Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 20/10/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Ảnh 1.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, triển khai thực hiện Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, ngày 27/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Qua quá trình thực thi Nghị định đã cho thấy một số vướng mắc, bất cập như: Về thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa thống nhất với quy định của Luật Khoa học và công nghệ.

Điều 31 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp, tuy nhiên chưa có quy định về trình tự, thủ tục giao trực tiếp.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Thông tư của Bộ trưởng không được quy định thủ tục hành chính, trừ trường hợp được Luật giao. Vì vậy, cần bổ sung quy định về trình tự, thủ tục giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.

Một số thủ tục hành chính tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp và cần được bãi bỏ, cụ thể: - Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (Điều 7); thủ tục cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (Điều 21).

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trong đó, quy định về công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu tại Điều 18; hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư tại Điều 20...

Sau 05 năm triển khai thi hành, các quy định trên vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thực sự phát huy được hiệu quả trong thực tiễn một phần do tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, một phần chưa được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính. 

Để khắc phục vướng mắc, bất cập qua quá trình thực thi Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định này là cần thiết.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung

Mục đích xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP và Nghị định 08/2014/NĐ-CP nhằm sửa đổi thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thống nhất với quy định của Luật Khoa học và công nghệ.

Quy định trình tự, thủ tục giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ; phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 25, khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP về thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thống nhất với quy định của Luật Khoa học và công nghệ. 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 31 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, bổ sung nội dung “Trình tự, thủ tục giao trực tiếp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về trình tự, thủ tục tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước”. Quy định như dự thảo là hợp lý vì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền quy định thủ tục hành chính tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo khoản 7 Điều 29 Luật Khoa học và công nghệ). Ngoài ra, về hồ sơ, thời hạn, quy trình giải quyết giao trực tiếp đều có sự tương đồng với thủ tục tuyển chọn.

Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 7, điểm đ khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 43 Nghị định 76/2018/NĐ-CP để phân cấp thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính: công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu; hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư; mua sáng chế, sáng kiến; hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Theo dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 50BÀI VIẾT KHÁC
Công nghệ số góp phần quảng bá hình ảnh di sản văn hóa vùng Đất Tổ
Công nghệ số góp phần quảng bá hình ảnh di sản văn hóa vùng Đất Tổ

Với mong muốn hỗ trợ đồng bào, du khách khi về với Đất Tổ, những năm gần đây, các ngành, đơn vị của tỉnh đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng các ứng dụng số. Các ứng dụng thông minh không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị di sản vùng Đất Tổ mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người dân, du khách khi về với mảnh đất cội nguồn của dân tộc.

Ngày 16/04/2024
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới - IPDAY 2024: Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới và sáng tạo - Hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc
Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới - IPDAY 2024: Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới và sáng tạo - Hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc

Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) công bố chủ đề Ngày SHTT thế giới 2024 là: “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”.

Ngày 15/04/2024
Xây dựng thương hiệu từ sản xuất chè an toàn
Xây dựng thương hiệu từ sản xuất chè an toàn

Với mục tiêu nâng cao chất lượng chè nguyên liệu, hướng đến quy trình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác, Hợp tác xã (HTX) Chè Cẩm Mỹ, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn áp dụng canh tác chè theo quy chuẩn an toàn VietGAP và đang triển khai kỹ thuật trồng chè hữu cơ, đã mang lại hiệu quả.

Ngày 13/04/2024
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tạo ra tài sản trí tuệ, đặc biệt là cho các nhóm chủ thể doanh nghiệp và nhóm sản phẩm chủ lực, đặc thù, sản phẩm OCOP địa phương; ưu tiên xử lý các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm OCOP.

Ngày 10/04/2024
Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2024
Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2024

Ngày 29/3/2024, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở KH&CN Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2024 và các sự kiện bên lề. Đây là sự kiện thường niên được Cục SHTT tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về SHTT hằng năm và định hướng cho hoạt động SHTT trong thời gian tới.

Ngày 02/04/2024
CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂM 2023
CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG NĂM 2023

“Đổi mới mô hình tăng trưởng của nước ta theo hướng “chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng KH,CN&ĐMST” đã được khẳng định tại Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030.

Ngày 25/03/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0