Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 20/10/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Ảnh 1.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, triển khai thực hiện Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, ngày 27/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Qua quá trình thực thi Nghị định đã cho thấy một số vướng mắc, bất cập như: Về thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa thống nhất với quy định của Luật Khoa học và công nghệ.

Điều 31 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp, tuy nhiên chưa có quy định về trình tự, thủ tục giao trực tiếp.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Thông tư của Bộ trưởng không được quy định thủ tục hành chính, trừ trường hợp được Luật giao. Vì vậy, cần bổ sung quy định về trình tự, thủ tục giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.

Một số thủ tục hành chính tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP có yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp và cần được bãi bỏ, cụ thể: - Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài (Điều 7); thủ tục cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam (Điều 21).

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Trong đó, quy định về công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu tại Điều 18; hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư tại Điều 20...

Sau 05 năm triển khai thi hành, các quy định trên vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thực sự phát huy được hiệu quả trong thực tiễn một phần do tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, một phần chưa được phân cấp giải quyết thủ tục hành chính. 

Để khắc phục vướng mắc, bất cập qua quá trình thực thi Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định này là cần thiết.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung

Mục đích xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP và Nghị định 08/2014/NĐ-CP nhằm sửa đổi thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thống nhất với quy định của Luật Khoa học và công nghệ.

Quy định trình tự, thủ tục giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp không cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ; phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 25, khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP về thẩm quyền phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thống nhất với quy định của Luật Khoa học và công nghệ. 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 31 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, bổ sung nội dung “Trình tự, thủ tục giao trực tiếp thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về trình tự, thủ tục tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước”. Quy định như dự thảo là hợp lý vì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền quy định thủ tục hành chính tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo khoản 7 Điều 29 Luật Khoa học và công nghệ). Ngoài ra, về hồ sơ, thời hạn, quy trình giải quyết giao trực tiếp đều có sự tương đồng với thủ tục tuyển chọn.

Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 7, điểm đ khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP để cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 43 Nghị định 76/2018/NĐ-CP để phân cấp thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính: công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu; hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư; mua sáng chế, sáng kiến; hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Theo dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 89BÀI VIẾT KHÁC
Để doanh nghiệp khoa học và công nghệ vươn lên thành đầu tàu dẫn dắt
Để doanh nghiệp khoa học và công nghệ vươn lên thành đầu tàu dẫn dắt

Tại buổi họp bàn về “Chính sách phát triển Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DN KH&CN) Việt Nam” với Hiệp hội DN KH&CN (VTS) ngày 6/7/2024 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp làm thế nào để các DN KH&CN phát huy vai trò đầu tàu trong việc ứng dụng làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động, cạnh tranh, làm hình mẫu cho các loại hình DN khác.

Ngày 08/07/2024
70% doanh nghiệp sẽ tăng ngân sách cho đổi mới sáng tạo
70% doanh nghiệp sẽ tăng ngân sách cho đổi mới sáng tạo

86% DN nhận định đổi mới sáng tạo là “chìa khoá” quan trọng đối với tăng trưởng trong thời gian tới và 70% DN dự kiến tăng ngân sách cho đổi mới sáng tạo.

Ngày 03/07/2024
Tập huấn về Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024
Tập huấn về Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024

Hội nghị tập huấn về thu thập dữ liệu Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2024 đã được Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức sáng nay, 2/7. Tham dự Hội nghị, có đại diện của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ Khoa học & Công nghệ; về phía Sở KH&CN có đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở; về phía trường ĐH Hùng Vương có đồng chí Trần Đình Chiến - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng đại diện các sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 02/07/2024
Ứng dụng thông minh tích hợp nhiều dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo
Ứng dụng thông minh tích hợp nhiều dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo

Trong thời gian tới, sự bùng nổ của các ứng dụng thông minh sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, thay đổi cách chúng ta tương tác và làm việc hàng ngày. Theo định nghĩa của Gartner, một ứng dụng thông minh (Intelligent application) không chỉ đơn thuần thực hiện các nhiệm vụ cố định mà còn có khả năng thích ứng, tự điều chỉnh và phản ứng linh hoạt dựa trên sự học hỏi từ môi trường và người dùng.

Ngày 21/06/2024
Bộ KH&CN hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
Bộ KH&CN hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) mới ban hành Quyết định số 1290/QĐ-BKHCN về việc hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (TTNT) có trách nhiệm nhằm hướng đến một xã hội lấy con người làm trung tâm, mọi người được hưởng những lợi ích từ các hệ thống TTNT, bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích và rủi ro của các hệ thống TTNT...

Ngày 19/06/2024
Xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam
Xây dựng và kiểm nghiệm phương pháp chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam

Để khoa học và công nghệ (KH&CN) phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần có phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn đối với các lĩnh vực công nghệ mới.

Ngày 17/06/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0