Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 29/09/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Sáng nay, 29-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc


 Sáng nay, 29-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc với sự tham dự của 334 đại biểu chính thức gồm 49 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và 285 đại biểu được bầu tại đại hội của 18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho trên 95.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Trước đó, chiều  qua, 28-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự, theo dõi phiên trù bị có đồng chí Lương Thế Hào - Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại biểu Ban tổ chức Trung ương có các đồng chí: Hoàng Trung Hà - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Phạm Mạnh Khởi - Phó Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Nguyễn Bùi Khiêm - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TƯ, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị "Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thắng lợi đại hội tại 801 tổ chức cơ sở đảng và 18/18 đảng bộ trực thuộc; đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tập trung cao độ cho việc xây dựng các văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trên tinh thần tích cực, khẩn trương, đúng nguyên tắc, quy trình, chu đáo và đảm bảo nghiêm túc, cầu thị. Quá trình thực hiện đã quán triệt và thực hiện đúng tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thể hiện được tinh thần chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với Đảng bộ tỉnh; tạo tiền đề và điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Tại phiên trù bị, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Trung Xô - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại hội đã tiến hành bầu các cơ quan điều hành và cơ quan giúp việc của Đại hội, bao gồm: Đoàn chủ tịch Đại hội (gồm 11 đồng chí); Đoàn thư ký đại hội (gồm 3 đồng chí); Ban thẩm tra tư cách đại biểu (gồm 5 đồng chí); thảo luận và thông qua chương trình làm việc của Đại hội; thảo luận và thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội. Đại hội đã nghe quán triệt một số nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng; thông báo Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu; thông báo chia tổ thảo luận và địa điểm thảo luận.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đình Cúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị; Báo cáo tổng hợp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, tích cực chỉ đạo các cấp ủy đảng và hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đã có 13.681 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Không khí trong các hội nghị nghiêm túc, sôi nổi, thẳng thắn, đã làm sáng tỏ, minh chứng nhiều vấn đề quan trọng, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; khẳng định báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, cân đối giữa các phần; nội dung toàn diện, có tính tổng kết thực tiễn và khái quát cao, giàu tính thuyết phục; trình bày rõ ràng, đánh giá đúng thực tế trong nhiệm kỳ qua. Phần phương hướng nhiệm vụ, đa số các ý kiến đồng tình, đánh giá cao tính toàn diện, khoa học, khả thi; khẳng định phương hướng, mục tiêu, nhất là đã xác định đúng, rõ 9 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước; trong đó có nhiều nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị để phấn đấu xây dựng thành tỉnh giầu mạnh.

Các ý kiến đóng góp đã được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, trong đó đã bổ sung số liệu so sánh với vùng Tây Bắc và cả nước để thấy rõ kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua; bổ sung thêm các nội dung đánh giá khái quát trong việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trung tâm xây dựng kinh tế; trong tích cực chỉ đạo phát triển văn hoá, nền tảng tinh thần của xã hội; quan tâm thường xuyên nhiệm vụ then chốt xây dựng đảng..., góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. Toàn tỉnh đã có 13.376 lượt ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng; 5.786 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo "Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khách quan, có tính khái quát cao, phản ánh trung thực thực trạng kinh tế- xã hội của đất nước, nhận định đánh giá hợp lý, sâu sắc và có nhiều điểm mới, thể hiện trí tuệ tập trung của Đảng. Quá trình tham gia thảo luận tại các hội nghị và Đại hội đảng cơ sở, cấp trên cơ sở đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước các nội dung trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị..., đảm bảo dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, thể hiện chính kiến của mình với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu bế mạc phiên trù bị, đồng chí Hoàng Dân Mạc -  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội nhất là trong việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, làm cho Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XVIII thực sự là Đại hội của “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Đổi mới” thể hiện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện mục tiêu chiến lược “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Lượt xem: 5BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0