Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng mở và linh hoạt


Nội dung Quy hoạch bám sát chỉ tiêu, yêu cầu về kiện toàn, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập; mục tiêu, định hướng quy hoạch đã xác định theo các định hướng ưu tiên phát triển KH&CN quốc gia, ngành, lĩnh vực và các xu thế về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), phát triển kinh tế - xã hội...

Tại phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) do Bộ KH&CN tổ chức chiều ngày 22/5/2023, các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã đánh giá cao việc đầu tư công sức xây dựng Quy hoạch của Ban soạn thảo, đồng thời đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện Quy hoạch. Phiên họp do đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN, Ủy viên Hội đồng; các thành viên Hội đồng; các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Hội đồng thẩm định đã nghe đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) - Cơ quan tổ chức lập quy hoạch báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch; đại diện Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (Bộ KH&CN) - Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về Quy hoạch; ý kiến phản biện của các chuyên gia và ý kiến của đại diện một số Bộ, ngành.


Toàn cảnh phiên họp.

Theo đó, Quy hoạch đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch và các cơ quan, tổ chức có liên quan đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, đề xuất nội dung quy hoạch. Nội dung Quy hoạch bám sát chỉ tiêu, yêu cầu về kiện toàn, sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; mục tiêu, định hướng quy hoạch đã xác định theo các hướng ưu tiên phát triển KH&CN quốc gia, ngành và lĩnh vực, các xu thế về phát triển KH,CN&ĐMST, phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch đã đề ra được các giải pháp tổng thể từ cơ chế, chính sách, tăng cường đầu tư, cơ sở vật chất, phát triển nhân lực, thay đổi mô hình phương thức quản lý… nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KH&CN công lập theo hướng tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2030 và các năm tiếp theo. Xác định đến năm 2050 mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động KH,CN&ĐMST của đất nước; một số tổ chức KH&CN công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành KH&CN.


Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định, trong thời gian qua, Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật về lập quy hoạch. Đơn vị được giao nhiệm vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, đề xuất quy hoạch. Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, việc xây dựng Quy hoạch sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức KH&CN công lập hoạt động tốt hơn, đáp ứng những yêu cầu của ngành, xã hội bằng các giải pháp KH&CN.


Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, để sớm hoàn thiện nội dung Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ KH&CN sẽ tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch theo ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia và kết luận của Hội đồng thẩm định.

 Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ, đơn vị lập quy hoạch bổ sung đánh giá về Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập giai đoạn trước; bổ sung thông tin đánh giá về hiện trạng của các tổ chức KH&CN công lập hiện nay; Rà soát đối tượng đưa vào quy hoạch để bảo đảm phù hợp với nội dung giao nhiệm vụ; rà soát, bổ sung thông tin luận giải cụ thể về các chỉ tiêu đưa vào quy hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu đến năm 2030 giảm 20% số lượng đầu mối các tổ chức KH&CN công lập có mặt tại thời điểm năm 2017, phương án cụ thể, nguyên tắc giảm; phương án quy hoạch cần thể hiện theo đúng các nội dung nêu ra tại quan điểm quy hoạch, nhất là yêu cầu quy hoạch theo hướng mở và linh hoạt, bám sát định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực theo đúng định hướng của Bộ Chính trị tại các Nghị quyết phát triển vùng.

Cùng với đó, Bộ KH&CN lập báo cáo tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, ngành, chuyên gia, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự phiên họp thẩm định, ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và kết luận của Hội đồng thẩm định.

Bộ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định tiếp tục rà soát, khẩn trương bổ sung ý kiến tham gia thẩm định (nếu có); các thành viên Hội đồng, đơn vị lập quy hoạch và đơn vị thường trực của Hội đồng thẩm định, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương, tích cực phối hợp, hỗ trợ trong việc hoàn chỉnh các công việc tiếp theo đúng quy định./.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 38BÀI VIẾT KHÁC
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về KH&CN, phát triển công nghệ sinh học...; sửa đổi, bổ sung các luật về KH&CN, các nghị định của Chính phủ về đầu tư, tài chính, cơ chế tự chủ... nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong thời gian tới.

Ngày 19/02/2024
Góp phần hiện đại hóa sản xuất công nghiệp
Góp phần hiện đại hóa sản xuất công nghiệp

Khoa học và công nghệ (KH&CN) là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, các chính sách KH&CN góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành Công nghiệp.

Ngày 05/02/2024
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ
Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ

Ngày 19/1/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 59/QĐ-BKHCN ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ.

Ngày 01/02/2024
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các trường Đại học và Cao đẳng, Viện nghiên cứu và các tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (Sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025

Ngày 25/01/2024
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ
Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 11/1/2024, đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngày 17/01/2024
Đổi mới cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
Đổi mới cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

Đó là tên Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức vào ngày 25/12/2023 tại Hà Nội, nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp phù hợp hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 08/01/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0