Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/05/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng mở và linh hoạt


Nội dung Quy hoạch bám sát chỉ tiêu, yêu cầu về kiện toàn, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập; mục tiêu, định hướng quy hoạch đã xác định theo các định hướng ưu tiên phát triển KH&CN quốc gia, ngành, lĩnh vực và các xu thế về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), phát triển kinh tế - xã hội...

Tại phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch) do Bộ KH&CN tổ chức chiều ngày 22/5/2023, các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã đánh giá cao việc đầu tư công sức xây dựng Quy hoạch của Ban soạn thảo, đồng thời đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện Quy hoạch. Phiên họp do đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN, Ủy viên Hội đồng; các thành viên Hội đồng; các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Hội đồng thẩm định đã nghe đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) - Cơ quan tổ chức lập quy hoạch báo cáo tóm tắt nội dung Quy hoạch; đại diện Vụ Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ (Bộ KH&CN) - Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định về Quy hoạch; ý kiến phản biện của các chuyên gia và ý kiến của đại diện một số Bộ, ngành.


Toàn cảnh phiên họp.

Theo đó, Quy hoạch đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch và các cơ quan, tổ chức có liên quan đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, đề xuất nội dung quy hoạch. Nội dung Quy hoạch bám sát chỉ tiêu, yêu cầu về kiện toàn, sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; mục tiêu, định hướng quy hoạch đã xác định theo các hướng ưu tiên phát triển KH&CN quốc gia, ngành và lĩnh vực, các xu thế về phát triển KH,CN&ĐMST, phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch đã đề ra được các giải pháp tổng thể từ cơ chế, chính sách, tăng cường đầu tư, cơ sở vật chất, phát triển nhân lực, thay đổi mô hình phương thức quản lý… nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KH&CN công lập theo hướng tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2030 và các năm tiếp theo. Xác định đến năm 2050 mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hoạt động KH,CN&ĐMST của đất nước; một số tổ chức KH&CN công lập bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới, có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực, ngành KH&CN.


Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định, trong thời gian qua, Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đã triển khai theo đúng quy định của pháp luật về lập quy hoạch. Đơn vị được giao nhiệm vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, đề xuất quy hoạch. Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, việc xây dựng Quy hoạch sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức KH&CN công lập hoạt động tốt hơn, đáp ứng những yêu cầu của ngành, xã hội bằng các giải pháp KH&CN.


Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, để sớm hoàn thiện nội dung Quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ KH&CN sẽ tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch theo ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành, ý kiến của các chuyên gia và kết luận của Hội đồng thẩm định.

 Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ, đơn vị lập quy hoạch bổ sung đánh giá về Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập giai đoạn trước; bổ sung thông tin đánh giá về hiện trạng của các tổ chức KH&CN công lập hiện nay; Rà soát đối tượng đưa vào quy hoạch để bảo đảm phù hợp với nội dung giao nhiệm vụ; rà soát, bổ sung thông tin luận giải cụ thể về các chỉ tiêu đưa vào quy hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu đến năm 2030 giảm 20% số lượng đầu mối các tổ chức KH&CN công lập có mặt tại thời điểm năm 2017, phương án cụ thể, nguyên tắc giảm; phương án quy hoạch cần thể hiện theo đúng các nội dung nêu ra tại quan điểm quy hoạch, nhất là yêu cầu quy hoạch theo hướng mở và linh hoạt, bám sát định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực theo đúng định hướng của Bộ Chính trị tại các Nghị quyết phát triển vùng.

Cùng với đó, Bộ KH&CN lập báo cáo tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, ngành, chuyên gia, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự phiên họp thẩm định, ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và kết luận của Hội đồng thẩm định.

Bộ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định tiếp tục rà soát, khẩn trương bổ sung ý kiến tham gia thẩm định (nếu có); các thành viên Hội đồng, đơn vị lập quy hoạch và đơn vị thường trực của Hội đồng thẩm định, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương, tích cực phối hợp, hỗ trợ trong việc hoàn chỉnh các công việc tiếp theo đúng quy định./.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 69BÀI VIẾT KHÁC
Đẩy mạnh phối hợp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen
Đẩy mạnh phối hợp bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen

“Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ đồng hành cùng các nhà khoa học trong từng lĩnh vực bảo tồn nguồn gen để đạt được những thành tựu cụ thể trong thời gian tới. Sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ để tạo hành lang pháp lý tiếp tục triển khai Chương trình trong giai đoạn tiếp theo”.

Ngày 23/04/2024
Phú Thọ: Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024
Phú Thọ: Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024

Ngày 21 tháng 4 hàng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triến kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con ngườ

Ngày 16/04/2024
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 20/03/2024
4 thủ tục hành chính mới được ban hành lĩnh vực khoa học và công nghệ
4 thủ tục hành chính mới được ban hành lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 156/QĐ-BKHCN ngày 22/2/2024 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/03/2024
Hoạt động thương mại hóa các nghiên cứu khoa học: Tạo bước đột phá
Hoạt động thương mại hóa các nghiên cứu khoa học: Tạo bước đột phá

Với những giải pháp chính sách cởi mở từ Nhà nước, trong năm 2024, hoạt động thương mại hóa các nghiên cứu khoa học sẽ có bước đột phá, từ đó tăng hơn tính liên kết Nhà nước-nhà khoa học-doanh nghiệp.

Ngày 03/03/2024
“Thu hút nhân tài, tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu cơ bản vì sự phát triển bền vững”
“Thu hút nhân tài, tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu cơ bản vì sự phát triển bền vững”

Đó là nội dung trọng tâm của buổi trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt với GS. Ngô Bảo Châu - Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Bộ trưởng và GS. Ngô Bảo Châu cũng đã chia sẻ các ý kiến để KH&CN đóng góp hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 01/03/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0