Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Bảy, 13/01/2024
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam


Trình bày tham luận tại Hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước” do Hội đồng Lý luận Trung ương (Đảng Cộng sản Việt Nam) phối hợp với Ban Tuyên truyền Trung ương (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/1/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, Bộ KH&CN sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà khoa học để lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, nhà khoa học của Việt Nam và Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang tham dự và trình bày tham luận  “Kinh nghiệm phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam” tại Hội thảo. 

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang trình bày tham luận tại Hội thảo.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, trong những năm qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN các cơ chế chính sách cũng đã được đổi mới, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu hoạt động KH&CN của các ngành, lĩnh vực. Đối với nội dung quản lý và bảo vệ môi trường, các cơ chế chính sách về KH&CN bám sát, phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển ngành. 

Thứ trưởng cho biết, để triển khai chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã xây dựng và triển khai một số chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ quản lý và bảo vệ môi trường như: Chính sách nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, trong đó hỗ trợ phát triển KH&CN lĩnh vực công nghiệp môi trường; bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; cảnh báo và dự báo tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển... thông qua các Chương trình KH&CN cấp quốc gia; Chính sách phát triển nguồn lực nhằm hỗ trợ để ươm tạo công nghệ, ươm tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN…

Các đại biểu, nhà khoa học hai nước chụp ảnh tại Hội thảo.

Đề cập đến những đóng góp tích cực cho công cuộc bảo vệ môi trường đối với từng ngành/lĩnh vực và địa phương ở Việt Nam, Thứ trưởng cho biết những kết quả nổi bật triển khai các Chương trình KH&CN giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường như: Về bảo vệ môi trường đã nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ nhằm xử lý chất thải rắn, chất thải, rác thải sinh hoạt; xử lý chất thải công nghiệp, làng nghề, chất thải chăn nuôi; xử lý sự cố môi trường; xây dựng các mô hình kinh tế xanh và một số mô hình, giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường phù hợp với tăng trưởng xanh. 

Về quản lý tài nguyên đã xác lập cơ sở khoa học cho việc nhận dạng đầy đủ và đánh giá đúng vị thế của các dạng tài nguyên thiên nhiên quan trọng; nâng cao hiệu quả khai thác tổng hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đã cung cấp luận cứ khoa học, góp phần xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động khoáng sản, Bộ KH&CN đã tổ chức triển khai nhiệm vụ đánh giá, phát huy các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, cảnh quan, tài nguyên di truyền thông qua số lượng và tỷ lệ nguồn gen được đánh giá cho lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, công nghiệp, an ninh quốc phòng...

Thứ trưởng cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ/ngành, địa phương liên quan để định hướng một số hoạt động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu, áp dụng các công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hiện đại trên thế giới cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường. Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng và đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và cacbon thấp thông qua các Chương trình KH&CN. Bên cạnh đó, rà soát và hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật hỗ trợ nâng cao công tác quản lý chất lượng thiết bị, sản phẩm thân thiện với môi trường; Tiếp tục triển khai kiểm soát và xây dựng cách thức thống kê thường xuyên đối với các hàng hóa là máy móc thiết bị, công nghệ và các loại sản phẩm có ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe thêm các tham luận của các nhà khoa học hai nước xoay quanh chủ đề chính như: Hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật, tăng cường năng lực quản lý nhà nước và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; Thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế văn minh sinh thái…

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 54BÀI VIẾT KHÁC
KH&CN là động lực tạo ra đột phá và hỗ trợ có hiệu quả các HTX
KH&CN là động lực tạo ra đột phá và hỗ trợ có hiệu quả các HTX

Chia sẻ về các hoạt động KH&CN hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Hồng Thái cho biết, giai đoạn vừa qua các hoạt động KH&CN ngày càng đi vào thực chất, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.

Ngày 11/04/2024
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong kiểm soát chất lượng nước
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong kiểm soát chất lượng nước

Biến đổi khí hậu và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khiến Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nước. Vì vậy, việc nghiên cứu, áp dụng các kỹ thuật mới trong kiểm soát và đánh giá chất lượng nước là rất quan trọng

Ngày 25/03/2024
Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt
Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào trồng trọt là giải pháp giúp người nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, đồng thời giảm chi phí đầu tư, công sức lao động, tăng thu nhập cho người dân. Những năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tư duy sản xuất, phát huy hiệu quả tiềm năng của từng địa phương.

Ngày 11/01/2024
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ
Đẩy mạnh triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, Viện Ứng dụng Công nghệ (Viện) cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực của Viện cho giai đoạn tếp theo phù hợp với tình hình mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cũng như ứng dụng công nghệ lõi.

Ngày 02/01/2024
Cần thực thực hiện vai trò nòng cốt trong ứng dụng và phát triển công nghệ
Cần thực thực hiện vai trò nòng cốt trong ứng dụng và phát triển công nghệ

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được coi là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển công nghệ, với sứ mệnh ĐMST, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ cần xây dựng chính sách thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đi vào thực chất, hiệu quả.

Ngày 26/12/2023
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

heo báo cáo của UNESCO (AI and education: Guidance for policy-makers, 2021), Quy mô thị trường cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục có giá trị 1,1 tỷ USD năm 2020, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 6 tỷ USD vào năm 2024, tăng trưởng 445% chỉ trong 4 năm. AI cũng rất quan trọng đối với những nỗ lực của UNESCO, nhằm thực hiện mục tiêu 4 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, bảo đảm giáo dục công bằng và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Với điều này, Liên Hợp

Ngày 18/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0