Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 19/08/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Tự hào tiếp bước


 PTO- Kể từ ngày Đảng cộng sản Việt Nam được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Bác Hồ kính yêu sáng lập, dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng qua mười hai kỳ Đại hội, Đảng đã dẫn dắt Cách mạng Việt Nam liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo gắn với những cuộc đổi đời lớn lao của nhân dân Việt Nam, trong đó có Cách mạng tháng Tám, năm 1945.

Khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi là kết quả của tiến trình đấu tranh liên tục, bền bỉ, quyết liệt và hy sinh; là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Ngược dòng lịch sử 71 năm, chúng ta thêm tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về quê hương Phú Thọ - vùng đất cách mạng, đất phát tích cội nguồn của dân tộc, nơi đã có nhiều đóng góp quan trọng làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám- mùa thu năm một chín bốn lăm.

Phú Thọ - quê hương Đất Tổ Vua Hùng, nơi sinh sống của trên 20 dân tộc anh em. Nơi có vị trí địa lý quan trọng là cầu nối giữa căn cứ địa cách mạng ở Tuyên Quang với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, được Bác Hồ và Trung ương Đảng lựa chọn làm nơi gây dựng, ươm “hạt giống đỏ” cho cách mạng. Những năm phong trào dân chủ lên cao (giai đoạn 1936-1939), nhiều thanh niên yêu nước quê Phú Thọ đã về gieo mầm cách mạng, là hạt nhân cho các phong trào đòi quyền dân sinh, dân chủ. Qua các đợt diễn tập của đảng  phong trào cách mạng ở Phú Thọ phát triển nhanh chóng, rộng khắp, chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng chính trị và vũ trang. Trong cách mạng tháng Tám, nhờ vận dụng sáng tạo Chỉ thị của Trung ương Đảng và Bác Hồ, kết hợp được tổng lực sức mạnh của quần chúng biểu tình thị uy có lực lượng vũ trang đồng thời kêu gọi binh sỹ, chính quyền thực dân phong kiến đầu hàng nên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Phú Thọ đã giành thắng lợi vào ngày 25-8-1945, chính quyền cách mạng đã được thiết lập tại các địa phương trong tỉnh.

Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập hợp lực lượng, tổ chức nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng cả nước thực hiện tốt các phong trào hũ gạo cứu đói, bình dân học vụ để chiến thắng giặc đói, giặc dốt, từng bước vượt lên những khó khăn “ngàn cân treo trên sợi tóc” trước đe dọa của thù trong giặc ngoài, củng cố vững chắc chính quyền. Trong kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta lại có thêm những bài học mới, to lớn và nhiều ý nghĩa hơn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân- thế trận an ninh nhân dân.

 

Thành quả công cuộc đổi mới phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 ngày càng hiện diện với nhiều công trình khang trang ở thành phố Việt Trì Anh hùng.
Thành quả công cuộc đổi mới phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 ngày càng hiện diện
với nhiều công trình khang trang ở thành phố Việt Trì Anh hùng.

 

Những ngày mùa thu tháng Tám này, từ thành phố ngã ba sông Việt Trì tới các huyện miền núi Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy hay qua Cẩm Khê, Tam Nông, Lâm Thao, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ, đâu đâu cũng rực rỡ băng rôn, pa nô, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Thật phấn khởi khi tới đâu cũng đều ghi nhận được tiếng nói tâm huyết của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khẳng định niềm tin đối với Đảng. Niềm tin đó được vun đắp bằng chính sự đổi thay lớn lao về mọi mặt kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện, sớm thoát khỏi tỉnh nghèo. Cơ sở hạ tầng như điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế tại các địa phương được đầu tư xây dựng thêm hoàn thiện, khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hệ thống tưới tiêu được đầu tư, nhiều tiến bộ KHKT được áp dụng đã góp phần thúc đẩy năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Đến cuối năm 2015, GRDP bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 29,9 triệu đồng, đứng thứ 3 trong các tỉnh vùng Tây Bắc; tốc độ thu ngân sách tăng bình quân 16%/năm; chất lượng giáo dục được nâng lên, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có phong trào giáo dục khá của cả nước. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đã huy động sức mạnh hệ thống chính trị và nhân dân, đến hết năm 2015, tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn, 57 xã (23%) đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển đột phá, nhất là hệ thống giao thông. 5 năm vừa qua, từ nhiều nguồn lực, tỉnh đã tiến hành đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp gần 1.000 km quốc lộ, tỉnh và huyện lộ; hoàn thành 7 cầu lớn; hạ tầng đô thị, nông nghiệp, nông thôn, thông tin truyền thông được tăng cường đầu tư; từng bước hoàn thành hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; nâng cao các tiêu chí đô thị loại I của thành phố Việt Trì đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện xây dựng thị xã Phú Thọ trở thành thành phố. Từ kết quả thực hiện các cuộc vận động của MTTQ, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, nâng cao đời sống kinh tế ngày càng được phát triển, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan bị bài trừ, góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phú Thọ đã thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc; xây dựng và bảo vệ thành công hai di sản văn hoá phi vật thể “Hát Xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO công nhận và vinh danh, góp phần khẳng định, tạo sự lan toả của không gian văn hoá vùng Đất Tổ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được đẩy mạnh; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt trên 75,8%, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 82,7%; bình quân hằng năm kết nạp được 3.036 đảng viên…

Bảy mốt năm sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp bước củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tập trung vào bốn khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015- 2020 về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch để phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Lượt xem: 25BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0