Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOÀI DƯỢC LIỆU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG ĐỂ XÂY DỰNG VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ


Cơ quan chủ trì
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Đông Á
Chủ nhiệm
TS.DS. Nguyễn Hữu Thiện
Cán bộ tham gia
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Thị Thu Trang, NGuyễn Thị Phú, NGuyễn Thị Nhung, NGuyễn thị Kim Tuyến, Lê Thị Hải Yến, Lê Văn Nhân, Nguyễn T Đức Hạnh
Mục tiêu

 1.  Xây dựng được qui trình nhân giống Cà gai leo từ hạt.

 

2.  Hoàn thiện qui trình nhân giống vô tính Hà thủ ô đỏ từ hom thân và sản xuất hạt giống Ngưu tất từ mầm củ tại tỉnh Phú Thọ.

 

3.  Xây dựng được mô hình sản xuất giống cho 3 loại cây dược liệu Cà gai leo, Hà thủ ô đỏ và Ngưu tất phục vụ cho xây dựng vùng trồng dược liệu tại tỉnh Phú Thọ.

 

4.  Đào tạo tập huấn kỹ thuật nhân giống 3 loài cây thuốc cho cán bộ kỹ thuật và nhân dân có nhu cầu sản xuất giống.

 

5.  Đề xuất các giải pháp để phát triển 03 loài dược liệu trên.


Kết quả thực hiện

 1.   Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai, nguồn nước) và trình độ thâm canh của người dân, khu vực triển khai đề tài

 

Đề tài đã tiến hành khảo sát, thu thập, tổng hợp các tài liệu về điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai, nguồn nước) và trình độ thâm canh của người dân, khu vực triển khai đề tài tại xã Tề Lễ - huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ. Qua quá trình khảo sát, có thể thấy điều kiện tự nhiên như khí hậu, đất đai và nguồn nước ở khu vực triển khai đề tài thích hợp cho việc trồng dược liệu. Bên cạnh đó, trình độ thâm canh của người dân được nâng lên do người dân được tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giống mới trong sản xuất thông qua báo, đài, tập huấn, hội thảo, các chương trình khuyến nông … Từ đó giúp người dân có thêm kiến thức để áp dụng vào sản xuất, tăng thu nhập.


Thời gian
5/2015 - 4/2017
Kinh phí
855 triệu đồng
Lượt xem: 13BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0