Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình nhân giống một số loài dược liệu và xây dựng mô hình sản xuất giống để xây dựng vùng trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Đông Á
Chủ nhiệm
Nguyễn Hữu Thiện
Cán bộ tham gia

Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu: 

- Xây dựng quy trình nhân giống đối với cây Cà Gai Leo;
- Hoàn  thiện quy trình nhân giống đối với cây Hà thủ ô và cây Ngưu tất;
- Xây dựng được mô hình sản xuất giống cho 03 loài cây dược liệu: Cà gai leo, Hà thủ ô đỏ và Ngưu tất nhằm  xây dựng vùng trồng dược liệu tại tỉnh Phú Thọ.
- Đào tạo tập huấn kỹ thuật nhân giống 03 loài dược liệu trên cho cán bộ kỹ thuật và nhân dân có nhu cầu sản xuất giống.

             - Đề xuất các giải pháp để phát triển 03 loài dược liệu trên.

              Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

             1.Khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên (khí hậu, đất đai, nguồn nước) và trình độ thâm canh của người dân, khu vực triển khai đề tài.                         
             2.  Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống Cà gai leo từ hạt:
             3. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống Hà thủ ô đỏ và Ngưu tất:
            4. Xây dựng tiêu chuẩn giống cho Cà gai leo, Hà thủ ô đỏ và Ngưu tất
 .
             5. Xây dựng mô hình sản xuất giống cho 3 loài nghiên cứu.
             6. Đào tạo, tập huấn về kỹ thuật nhân giống cho cán bộ kỹ thuật và nông dân:
- Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp sản xuất giống cho Công ty.
- Tập huấn kỹ thuật sản xuất giống 03 loài dược liệu trên cho 90 lượt hộ nông dân xung quanh khu vực triển khai đề tài.  

             7. Đề xuất hướng nghiên cứu trồng trọt và phát triển cho 03 loài dược liệu nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 


Kết quả thực hiện

Thời gian
từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2017
Kinh phí
Lượt xem: 24BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0