Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.
Chủ nhiệm
ThS. Đỗ Đức Lương
Cán bộ tham gia
(1) ThS. Đỗ Đức Lương; (2) ThS. Nguyễn Văn Sách; (3) ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương; (4) CN. Dương Quốc Vinh; (5) CN. Đinh Thị Phương; (6) ThS. Nguyễn Thị Nhàn; (7) ThS. Trần Kiên Cường; (8) CN. Trần Nam Trung; (9) ThS. Nguyễn Phúc Quang.
Mục tiêu

 1.  Khảo sát, đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

 

2.  Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

 

3.  Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên kỹ thuật có đủ năng lực quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm.


Kết quả thực hiện

 1.  Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng CNTT và ứng dụng CNTT trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

 

Đề tài đã điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng CNTT và việc ứng dụng CNTT trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Qua khảo sát, có thể thấy, hạ tầng hệ thống CNTT tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng được việc kết nối các máy tính để bàn, máy tính xách tay; đã được trang bị đường truyền internet tốc độ cao. Tuy nhiên, chưa có hệ thống máy chủ điều hành mạng, chưa có giải pháp an toàn, an ninh thông tin.

 

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ có trình độ về CNTT, có khả năng sử dụng tốt các phần mềm tiện ích trong quá trình thực

 

hiện nhiệm vụ chuyên môn và giảng dạy. Một số cán bộ, giảng viên có kiến thức về CNTT có khả năng quản trị, vận hành hệ thống. Tuy nhiên, trong thực hiện quy trình, nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường vẫn thực hiện thao tác thủ công.

 

Các quy trình, nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ thực hiện đúng theo Quyết định số 1855/QĐH-VCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

2.   Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ

 

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng hạ tầng CNTT và ứng dụng CNTT trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ, đề tài đã xác định các tiêu chí, nội dung và yêu cầu để xây dựng phần mềm đáp ứng các yêu cầu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

 

Đề tài đã xây dựng được phần mềm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

 

  Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Phần mềm được xây dựng trên nền winform và được cài đặt trên máy chủ, có đầy đủ các tính năng theo yêu cầu đề tài, để sử dụng, giao diện đẹp, bảo mật cao, chạy ổn định. Đĩa CD chứa bộ cài đặt mã nguồn, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

3. Tập huấn cán bộ quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm

 

Đề tài đã tiến hành mở 02 lớp tập huấn với số lượng là 38 người, cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của nhà trường. Nội dung tập huấn bao gồm các kỹ năng quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm. Trong quá trình tập huấn các cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia đã góp ý để cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu và đơn vị phối hợp chỉnh sửa các lỗi phát sinh, bổ sung một số chức năng cho phần mềm, hoàn thiện phần mềm sát với thực tế công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

 

Sau khi tập huấn cán bộ, giảng viên tham gia đã nắm chắc được các bước truy cập, cập nhật, thao tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng trên phần mềm. Cán bộ, giảng viên được phân công là quản trị đã nắm bắt được kỹ năng bảo mật, xử lý sự cố, quản trị, cài đặt phần mềm và xử lý được các sự cố đơn giản trong quá trình vận hành, khắc phục một số lỗi khi sử dụng máy tính.

 

4. Vận hành thử nghiệm và hoàn thiện phần mềm

 

Đề tài đã tiến hành cài đặt phần mềm trên máy chủ và cài đặt máy trạm (tại Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ), kết nối hệ thống với nhau theo mô hình khách - chủ và chạy thử nghiệm phần mềm. Tuy nhiên, trong quá trình chạy thử nghiệm vẫn còn xuất hiện một số lỗi trong các phân hệ, chức năng của phần mềm: Giao diện giữa các chức năng chưa thống nhất: Màu sắc, vị trí hiển thị, tên nút,...; Các thông báo được đưa ra ở các chức năng có vị trí hiển thị và

nội dung chưa thống nhất; Lỗi chính tả và font chữ; Về kiết xuất ra các bảng điểm, thông báo, quyết định: Chưa được trình bày khoa học, đẹp và đúng như mẫu nhà trường đang sử dụng. Về tổng kết, xếp loại: Chưa tính đầy đủ hết các trường hợp trong quá trình xác định điểm tổng kết, xếp loại.

 

 

Sau khi quá trình chạy thử nghiệm hoàn tất, hầu hết tất cả các lỗi đề xuất đã được bộ phận kỹ thuật kiểm tra và chỉnh sửa lại để phần mềm được hoàn thiện và đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất. Sau quá trình kiểm thử hoàn tất, phần mềm sẽ được ứng dụng triển khai trên thực tế để quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng học viên ở Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ


Thời gian
05/2016 - 11/2017
Kinh phí
Lượt xem: 150BÀI VIẾT KHÁC
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/06/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0