Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng công nghiệp Thực phẩm
Chủ nhiệm
Hoàng Văn Huy
Lĩnh vực
Lĩnh vực phát triển CNTT – Truyền thông.
Mục tiêu

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý CSDL an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Quản lý, khai thác, vận hành sử dụng phần mềm quản lý CSDL an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn.

3.2. Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

a) Điều tra, khảo sát:

- Phạm vi và đối tượng điều tra, khảo sát: một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; người dân trồng chè; cán bộ quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè (Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản).

- Thời gian: tháng 5/2017.

- Quy mô: 02 mẫu phiếu.

- Nội dung điều tra, khảo sát: Thực trạng quy mô trồng; quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế, bao tiêu nguyên liệu chè. Thực trạng sản xuất sản phẩm chè tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè (quy trình sản xuất; các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm…). Thực trạng công tác quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

b) Đánh giá thực trạng: Tổng hợp và phân tích số liệu, tư liệu điều tra, khảo sát. Đánh giá thực trạng (gồm kết quả; tồn tại và nguyên nhân).

3.3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý CSDL an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

a) Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ: Hệ thống mạng. Công nghệ nền. Ngôn ngữ lập trình. Tính bảo mật. Hệ quản trị CSDL tiên tiến, phù hợp.

b) Xây dựng phần mềm quản lý CSDL an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè.

 - Mô tả chức năng phần mềm.

- Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật chi tiết để xây dựng phần mềm.

- Thiết kế giao diện (thiết kế khung giao diện chính; thiết kế logo và banner; thiết kế giao diện hiển thị chi tiết).

- Lập trình các modul phù hợp.

3.4. Cài đặt, vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và hoàn thiện phần mềm. Xây dựng các tài liệu (hướng dẫn cài đặt, sử dụng, tập huấn).

- Cài đặt, vận hành thử nghiệm phần mềm.

- Thực hiện hiệu chỉnh và hoàn thiện phần mềm (Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm, hoàn thiện phần mềm).

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm và tài liệu tập huấn hướng dẫn quản trị, sử dụng phần mềm.

3.5. Tập huấn cán bộ quản trị, sử dụng phần mềm quản lý CSDL an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng: cán bộ của doanh nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ.

- Số lượng: 02 lớp (01 lớp dành cho cán bộ quản trị và 01 lớp dành cho cán bộ khai thác, sử dụng phần mềm).

- Nội dung, hình thức: tập huấn tại chỗ cho các cán bộ cách quản trị, khai thác, vận hành phần mềm.


Phương pháp
Phương pháp kế thừa, điều tra,khảo sát, chon lọc, tổng hợp
Kết quả dự kiến
Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: - Bộ tư liệu điều tra, khảo sát. - Báo cáo chuyên đề cơ sở lý luận và thực tiễn. - Báo cáo đánh giá thực trạng. - Báo cáo tổng kết toàn diện của đề tài; báo cáo tóm tắt; báo cáo thống kê. - Phần mềm quản lý CSDL an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. - Đĩa CD chứa bộ cài đặt, mã nguồn. - Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng; tài liệu hướng dẫn triển khai (tài liệu tập huấn). - Tập huấn cán bộ quản trị, sử dụng phần mềm cho các cán bộ của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
Thời gian
20 tháng (tháng 5/2017 đến tháng 12/2018).
Lượt xem: 14BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0