Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Cơ quan chủ trì
Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ
Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cán bộ tham gia
Bùi Quang Hồng, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hồng Lâm,Bùi Thị Thu Hương, Quách Tấn Công,Cao Trần Hòa, Nguyễn Văn Oanh
Mục tiêu

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng điều kiện sinh hoạt, đời sống vật chất tinh thần, nhận thức pháp luật của CNLĐ đang sinh sống tại các khu nhà trọ, từ đó xác định các yếu tố tác động tới vấn đề xây dựng mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

- Đánh giá đúng thực trạng nắm được thực trạng hiệu quản công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNLĐ của các cấp công đoàn, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao nhận thức pháp luât, đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ tại các khu nhà trọ


Kết quả thực hiện

 - Giúp cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động hiện đang thuê nhà tại các khu nhà trọ. Trên cơ sở đó có những biện pháp giải quyết tốt  vấn đề chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động nhất là vấn đề nhà ở.

- Giúp cho chính quyền địa phương và cơ quan công an thực hiện tốt công tác quản lý tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư nơi có nhiều CNLĐ thuê nhà trọ.


Thời gian
5/2013 -10/2014
Kinh phí
280,000,000 đồng
Lượt xem: 172BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0