Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, ứng dụng thiết bị dạy học trực quan nhằm đổi mới phương pháp dạy học đối với học sinh khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ cô tàn tật Việt Trì


Cơ quan chủ trì
Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì
Chủ nhiệm
Tạ Đức Phác
Cán bộ tham gia
Tạ Đức Phác, Nguyễn Thị Kim Thanh, Thẩm Thị Kim Khánh, Tạ Thị Kim Thịnh, Đặng Xuân Minh, Trần Thị Hồng Vân, Trần Thị Minh Hồng, Trần Thị Nhung, Phạm Thị Hồng Nhung
Mục tiêu

            1. Mục tiêu tổng quát

Đánh giá thực trạng việc sử dụng thiết bị dạy học trực quan đối với học sinh khuyết tật trên địa bàn thành phố Việt Trì. Từ đó chỉ đạo nghiên cứu và ứng dụng TBTQ trong công tác dạy học , góp phần nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh trong học tập.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá thực trạng ứng dụng thiết bị dạy học trực quan đối với học sinh khuyết tật trên địa bàn thành phố Việt Trì.

- Xây dựng mô hình ứng dụng thiết bị dạy học trực quan để đào tạo trẻ khuyết tật theo hướng đổi mới và hiện đại; bồi dưỡng giáo viên tiếp cận được các phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng những thành tựu công nghệ trong công tác giảng dạy tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì.


Kết quả thực hiện

 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng thiết bị dạy học trực quan trong dạy học sinh khuyết tật

- Thiết bị dạy học ( hay còn gọi là đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học, học cụ,…) là tât cả những phương tiện vật chất cần thiết giúp cho giáo viên và học sinh tổ chức, tiến hành hợp lý, có hiệu quả quá trình giáo dưỡng và giáo dục ở các cấp học, các lĩnh vực, các môn học để có thể thực hiện được những yêu cầu của chương trình giảng dạy.

Giáo dục trên thế giới: sử dụng thiết bị dạy học chính là đáp ứng về yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ở bậc tiểu học nói chung, bởi vì phương pháp dạy học luôn được đặt trong mối quan hệ với các thành tố khác của quá trình giáo dục, mà trước hết là mối quan hệ giữa mục tiêu – nội dung – phương pháp – phương tiện( thiết bị dạy học).

- Với phạm vi và mục tiêu được nghiên cứu trong khuôn khổ đề tài, nó mang tính chất đặc thù của quá trình giáo dục và dạy học đối với học sinh khuyết tật cho nên có thể nói: Thiết bị dạy học bao gồm tất cả những phương tiện vật chất, kỹ thuật được học sinh khuyết tật và giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học.

- Việc ứng dụng thiết bị dạy học có vai trò quan trọng trong dạy học cho học sinh khuyết tật:

+ Đẩy mạnh và hướng dẫn hoạt động nhận thức của học sinh.

+ Giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển kỹ năng thực hành.

+ Kích thích hứng thú nhận thức của học sinh.

+ Phát triển trí tuệ của học sinh.

+ Giáo dục nhân cách của học sinh.

+ Hợp lý hoá quá trình hoạt động của giáo viên và học sinh.

2. Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng việc ứng dụng TBDHTQ đối với học sinh khuyết tật trên địa bàn thành phố Việt Trì

Sau khi tiến hành thực hiện các nội dung nghiên cứu, thì việc khảo sát và đánh giá thực trạng về thiết bị dạy học thu được kết quả như sau:

- Các thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học được sử dụng cho học sinh thuộc các dạng khuyết tật khá đa dạng. Việc sử dụng các TBDHTQ luôn phụ thuộc vào từng dạng khuyết tật của học sinh, trên cơ sở của quá trình nhận thức theo “ lý thuyết thông tin ”.

- Học sinh ở tất cả bốn dạng khuyết tật đều có nhu cầu về những thiết bị đặc thù riêng để hỗ trợ các e tập trung vào hình thành những kỹ năng, nó được coi như các điều kiện tiên quyết để phục vụ cho việc giao tiếp và học tập: ngôn ngữ nói, ký hiệu ngôn ngữ, ký hiệu nổi.

- Đối với đội ngũ giáo viên được đảm nhận công tác giảng dạy học sinh khuyết tật học hoà nhập trong các nhà trường, cũng như đội ngũ giáo viên của TTBTTEMCTT Việt Trì, phải thường xuyên được tập huấn, trang bị những kiến thức, kỹ năng thiết kế, sử dụng TBDHTQ. Từ đó nhằm tạo cho họ những thói quen, những nhu cầu không thể thiếu về ứng dụng TBDH trong khi thiết kế bài giảng, cũng như quá trình lên lớp truyền thụ kiến thức cho học sinh.

3. Xây dựng mô hình ứng dụng thiết bị dạy học trực quan đối với học sinh khuyết tật tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một yếu tố quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện của nhà trường. Xây dựng đủ phòng học, các phương tiện cho học sinh học 2 buổi/ ngày, xây dựng các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh hợp lý, cảnh quan môi trường sư phạm trong nhà trường “ xanh, sạch, đẹp”. Tổ chức chỉ đạo tốt việc bảo quản sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả, dần dần tường bước đưa phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, triển khai tốt việc tự làm đồ dùng dạy học, việc soạn giảng qua giáo án điện tử … của giáo viên, tạo ra cho học sinh khuyết tật có nhiều cơ hội, điều kiện nhận thức bài học một cách tốt hơn.


Thời gian
16 tháng từ T3/2013 - T8/2014
Kinh phí
335 triệu đồng
Lượt xem: 157BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0