Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm, kết quả can thiệp hội chứng chuyển hóa công chức, viên chức tại thị xã Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
Chủ nhiệm
Th.S Nguyễn Xuân Thủy
Cán bộ tham gia
Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Anh Vũ,Nguyễn Quang Vinh, Trương Văn Mậu, Trần Anh Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền
Mục tiêu

          1. Mô tả tỷ lệ, đặc điểm hội chứng chuyển hoá theo tiêu chuẩn ATPIII ở công chức, viên chức thị xã Phú Thọ, tìm hiểu mối liên quan giữa hội chứng chuyển hoá và một số yếu tố nguy cơ.

2. Đánh giá kết quả can thiệp bằng thay đổi lối sống và kiểm soát những người mắc hội chứng chuyển hoá tại Thị xã Phú Thọ.


Kết quả thực hiện

         1. Tỷ lệ, đặc điểm HCCH theo tiêu chuẩn ATPIII ở công chức, viên chức thị xã Phú Thọ, mối liên quan giữa HCCH và một số yếu tố nguy cơ

Theo điều tra nghiên cứu, kết quả thu được như sau:

- Giá trị trung bình của hầu hết các chỉ số chỉ số sinh hoá ở nam đều cao hơn ở nữ với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ( Chỉ số Glucose, Triglycerid, Cholesterol ). Tuy nhiên, tính giá trị trung bình của các đối tượng nghiên cứu thì các chỉ số này vẫn nằm trong phạm vi bình thường.

Bảng 1. Tỷ lệ đối tượng có một số chỉ số sinh hoá vượt

quá giới hạn bình thường

 


Giới

 

Chỉ số

 

Nam (n=327)

 

   

   n          %

 

Nữ (n=539)

 

 
 

 


   n          %

Chung

(n=866)

 

 

   n         %

 

 

P

Glucose tăng

140       42,8

175       32,5

315       36,7

      ˂ 0,001

HDL-C giảm

46      14,1

222        41,2

268        31,0

˂ 0,001

Triglycerid tăng

 

182        55,7

 

 

195       36,2

 

377      43,5

 

˂ 0,001

LDL-C tăng

  26         8,0

  48         8,9

   74       8,6

      ˃ 0,05

- Tỷ lệ đối tượng có thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu/bia; chế độ ăn nhiều đạm, mỡ, muối ở nam giới cao hơn nữ giới. Tỷ lệ đối tượng có thói quen ăn nhiều đường, ăn nhiều rau ở nữ giới cao hơn nam giới. Sự khác biệt giữa 2 giới ở yếu tố hút thuốc, uống nhiều rượu/bia; ăn nhiều đạm, mỡ có ý nghĩa thống kê.

Bảng 2. Thực trạng một số thói quen của bệnh nhân có HCCH

 


Giới

 

Thói quen

 

Nam (n=327)

 

   

   n          %

 

Nữ (n=539)

 

 
 

 


   n          %

Chung

(n=866)

 

 

   n         %

 

 

P

Hút thuốc lá

111       33,9

5           0,9

116       13,4

˂ 0,001

Uống nhiều rượu/bia

216      66,1

24          4,5

240      27,7

˂ 0,001

Ăn nhiều

đạm

 

289        88,4

 

 

435       80,7

 

724      83,6

 

˂ 0,005

Ăn ít rau

44         13,5

82         15,2

126       14,6

˃ 0,05

Ăn nhiều mỡ

171        52,3

172        31,9

343        39,6

˂ 0,001

Ăn nhiều đường

149       45,6

254         47,1

403         46,5

˃ 0,05

Ăn mặn

149        45,6

172        31,9

321        37,1

˂ 0,001

 

- Tỷ lệ đối tượng có rèn luyện thể lực nặng/ trung bình ở đối tượng nam giới cao hơn nữ giới, sự khác biệt giữa 2 giới ở yếu tố rèn luyện thể lực có ý nghĩa thống kê P˂ 0,05.

Đặc điểm công việc liên quan đến hoạt động thể lực, đối tượng có thành viên trong gia đình tiền sử mắc các bệnh liên quan đến HCCH không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

- Tỷ lệ đối tượng xuất hiện 3 yếu tố chẩn đoán HCCH là cao nhất, chiếm 11,7%. Tỉ lệ đối tượng được chẩn đoán mắc HCCH ở nam giới là 26,0% cao hơn ở nữ giới là 21,5%. Trong số đối tượng nghiên cứu có 23,2% (n=201) đối tượng mắc HCCH. Tỉ lệ mắc HCCH ở nam giới là 26%, nữ giới là 21,5%. Tỉ lệ mắc HCCH giữa nam và nữ trong nghiên cứu này không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

- Tỷ lệ mắc HCCH tăng dần theo nhóm tuổi, đặc biệt tỷ lệ mắc HCCH cao nhất ở nhóm 51-60 tuổi (44,3%), thấp nhất ở nhóm tuổi 31-40 (14,3%).

Đáng lưu ý là nhóm tuổi dưới 30 không phải là nhóm có số người mắc HCCH thấp nhất (16,7%).

- Ngoài ra còn liên quan giữa tiền sử gia đình với tỷ lệ mắc HCCH; liên quan giữa hoạt động thể lực và tỷ lệ mắc HCCH; liên quan giữa hành vi hút thuốc lá, uống nhiều rượu/bia và tỷ lệ mắc HCCH…

Kết quả điều tra không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa thói quen ăn nhiều rau, đạm với HCCH. Trong nghiên cứu, cũng chưa tìn thấy sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê ở người mắc HCCH ở những người có liên quan đến yếu tố gia đình có người mắc HCCH.

2. Kết quả can thiệp bằng thay đổi lối sống và kiểm soát những người mắc HCCH

Từ kết quả đánh giá thực trạng, 150 người tình nguyện tham gia đầy đủ được đưa vào đối tượng can thiệp. Một số người không tham gia các hoạt động can thiệp. Vì vậy chúng tôi xếp thành hai nhóm:

Nhóm 1: nhóm những người không tham gia các hoạt động can thiệp (nhóm chứng, 34 người).

Nhóm 2: nhóm những người tham gia các hoạt động can thiệp (nhóm can thiệp, 150 người).

Chương trình can thiệp được tiến hành dựa trên tuyên truyền, tư vấn, truyền thông, sinh hoạt và trao đổi nhóm, tập trung nhiều vào kiểm soát chế độ ăn và tăng cường vận động trong thời gian 6 tháng

- Tỉ lệ người mắc HCCH giảm mạnh sau can thiệp 6 tháng, chỉ số can thiệp đạt -27,5%.

- Chỉ số huyết áp được cải thiện rất tốt, giảm đáng kể số người tăng huyết áp, chỉ số can thiệp đạt -40,8%.

- Các chỉ số sinh hoá được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số can thiệp đạt -20,1%; -20,6%; -17,9%; -11,4% và -17,3% lần lượt tương ứng với chỉ số tăng triglyceride; tăng Cholesterol; tăng LDL-c và giảm HDL-c máu ở nhóm người mắc HCCH được can thiệp.

- Số người tham gia rèn luyện thể lực mức độ nặng, vừa và nhẹ tăng cao sau can thiệp (p˂0,05). Giảm đáng kể số người không rèn luyện thể lực ( chỉ còn 2% ).

- Cải thiện đáng kể thói quen ăn nhiều mỡ, nhiều đường, ít rau và ăn mặn ở nhóm người mắc HCCH được can thiệp. Thói quen ăn nhiều đạm, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hầu như không thay đổi sau can thiệp.


Thời gian
12 tháng từ T1/2013 đến T12/2014
Kinh phí
374,5 triệu đồng
Lượt xem: 16BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0