Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu, thiết kế phần mềm quản lý cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Cơ quan chủ trì
Công ty cổ phần tư vấn, xây dựng và phát triển công nghệ.
Chủ nhiệm
Đỗ Thanh Huấn
Cán bộ tham gia

Mục tiêu

 Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng được phần mềm ứng dụng để quản lý, theo dõi các khâu trong quá trình thực hiện các quy trình chăn nuôi lợn cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Chuyển giao, xây dựng mô hình ứng dụng phần mềm quản lý tích hợp với hệ thống giám sát an ninh qua mạng Internet cho 01 trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.

          - Đào tạo, tập huấn nâng cao về ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng phần mềm cho 15 chủ cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh. 

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
1. Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT và quản lý các quy trình kỹ thuật chăn nuôi tại các trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Tổ chức khảo sát thực tế tại một số trang trại có quy mô chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp, phân tích kết quả đánh giá và xây dựng báo cáo chuyên đề 
2. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Nghiên cứu, thu thập, hệ thống hóa các quy trình phục vụ chăn nuôi lợn chủ yếu đối với các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung
- Nghiên cứu xác định những nguyên tắc, yêu cầu và nhu cầu thực tiễn quản lý của các cơ sở, yêu cầu kỹ thuật đặt ra đối với cơ sở dữ liệu và phần mềm.
- Xác định mức độ, nội dung thông tin quản lý của phần mềm phù hợp với thực tế khả năng, nhu cầu và tính thiết thực hiệu quả.
- Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu (xác định danh mục nội dung, mô hình, sơ đồ luồng CSDL, các tiêu chí, phân tổ, mã hóa CSDL,…) đảm bảo yêu cầu quản lý và tính khoa học.
- Thiết kế, xây dựng và viết chương trình phần mềm (lựa chon, xác định công nghệ phần cứng, phần mềm, công nghệ lập trình; thiết kế tổng thể, chi tiết các module chức năng và viết các chương trình phần mềm,…)
3 Vận hành thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện phần mềm.
- Vận hành thử tại cơ quan chủ trì sau khi thiết kế, xây dựng xong phần mềm
- Vận hành thử nghiệm tại cơ sở chăn nuôi lợn (01 trang trại) có quy mô chăn nuôi tập trung.
- Đánh giá hiệu quả, hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống và phần mềm
4 . Đào tạo, tập huấn nâng cao về ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm        
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến cho các chủ cơ sở chăn nuôi lợn tập trung về ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm.
5. Hội thảo đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp ứng dụng nhân rộng kết quả của đề tài và thương mại hóa phầm mềm.

Kết quả thực hiện

 1.   Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT và quản lý các quy trình kỹ thuật chăn nuôi tại các trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

Qua quá trình khảo sát, điều tra, hầu hết các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều chưa quan tâm đến CNTT, chưa đánh giá được vai trò và ý nghĩa của CNTT đối với công tác quản lý và công tác chuyên môn. Với 20/20 cơ sở chăn nuôi lợn tập trung sử dụng Internet đã chú

 

ý  đến nguồn thông tin khoa học và công nghệ về các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực chăn nuôi. Tuy nhiên, với 20/20 cơ sở chăn nuôi đánh giá việc tra cứu, theo dõi, thống kê báo cáo là khó khăn và phức tạp, đều đó có nghĩa là công việc thủ công hiện nay là kém hiệu quả và cần có sự thay đổi.

 

Theo thống kê thì nhu cầu sử dụng phần mềm tin học để quản lý công tác chuyên môn là 15/20, có nghĩa là các cơ sở chăn nuôi vẫn chưa nhìn thấy được vai trò của phần mềm trong công việc. Vẫn có một số cơ sở chăn nuôi muốn áp dụng CNTT vào công việc nhưng vì cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực còn hạn chế nên vẫn chưa quyết tâm áp dụng phần mềm tin học vào công tác quản lý, chuyên môn. Tình hình quản lý và sử dụng các quy trình kỹ thuật chăn nuôi: Nhìn tổng thể thì hầu hết các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều chưa quan tâm đến bộ qui trình kỹ thuật chăn nuôi, chưa đánh giá được vai trò và ý nghĩa của bộ qui trình kỹ thuật đối với công tác chuyên môn.

 

2.  Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 

Đề tài đã xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý chăn nuôi lợn tập trung, phần mềm được xây dựng trên nền winform và có thể chạy độc lập hoặc mạng nội bộ, phần mềm có đầy đủ các tính năng theo yêu cầu đề tài, dễ sử dụng, giao diện đẹp, bảo mật cao, chạy ổn định. Đĩa CD chứa bộ cài đặt mã nguồn, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

 

3. Vận hành thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện phần mềm

 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, các cán bộ tham gia lớp đào tạo, tập huấn đã nắm được cơ bản cách xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm và sử dụng cơ bản thành thạo phần mềm. Chạy thử nghiệm, xem phần mềm mô phỏng, yêu cầu kỹ thuật từ đó nắm chắc các bước cập nhật phần mềm, cài đặt phần mềm, quản lý phần mềm, người dùng và nhóm thực hiện đề tài đã phối hợp tốt công tác chuyển giao, đào tạo kết hợp với thực hành thực tế để từ đó phát hiện ra các lỗi trong quá trình vận hành thử nghiệm. Chạy thử nghiệm, thao tác các module của phần mềm để rà soát các lỗi trước khi đóng gói phần mềm, nhóm phần mềm đã thu thập được 22 lỗi và đã được xử lý đạt 100%.

 

Tất cả cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đều có thể sử dụng phần mềm. Sản phẩm chính của đề tài là phần mềm quản lý chăn nuôi lợn được sử dụng là một trong các tài liệu có giá trị trong công tác quản lý và công tác chuyên môn của các cơ sở chăn nuôi lợn. Chương trình dễ cài đặt, dể sử dụng, mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả công việc cao.

 

4.   Đào tạo, tập huấn nâng cao về ứng dụng CNTT và ứng dụng phần mềm

 

Đề tài đã mở 2 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao về ứng dụng CNTT và ứng dụng phần mềm quản lý cho các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung. Qua 2 lớp đào tạo được các cán bộ phần mềm tập huấn, các chủ trang trại và nhân viên tại các cơ sở chăn nuôi lợn đã cơ bản nắm được kỹ năng quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm. Trong quá trình đào tạo, tập huấn các cán bộ tham gia đã góp ý để cơ quan phối hợp chỉnh sửa các lỗi phát sinh, bổ sung một số chức năng cho phần mềm, hoàn thiện phần mềm sát với thực tế sử dụng và quản lý các chương trình phát thanh và truyền hình cấp huyện. Sau khi đào tạo, tập huấn cán bộ tham gia đã nắm chắc được các bước truy cập, cập nhật, tra cứu, thống kê báo cáo trên phần mềm. Cán bộ quản trị nắm bắt được kỹ năng bảo mật, xử lý sự cố, quản trị, cài đặt phần mềm.

5.   Hội thảo đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp ứng dụng nhân rộng kết quả của đề tài và thương mại hóa phần mềm

 

Đề tài đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả phần mềm và đưa ra giải pháp ứng dụng kết quả của đề tài và thương mại hóa phần mềm. Qua cuộc hội thảo các chuyên gia đã đóp góp ý kiến, đưa ra các giải pháp nhằm giúp đề tài cùng các cán bộ tham gia, cơ quan phối hợp khắc phục các vấn đề còn tồn tại, hiệu chỉnh để hoàn thiện hệ thống. Cụ thể: Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trong bộ Visual Studio 2012 để viết chương trình nhằm tối ưu hóa các bước cài đặt chương trình; Mã hóa mật khẩu để tăng tính bảo mật cho người dùng; Các giải pháp để hệ thống hoạt động có hiệu quả; Các cơ chế phối hợp giữa các đơn vị với nhau; Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền.

 

 


Thời gian
từ tháng 05/2015 đến tháng 12/2016)
Kinh phí
Lượt xem: 10BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0