Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu thành phần hoá học chủ yếu và một số hoạt tính sinh học của cây dược liệu Lạc tân phụ (Astilbe rivularis Buch-Ham ex D.Don) họ Thường Sơn (Saxifragaceae).


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ
Chủ nhiệm
TS. Phạm Quốc Tuấn
Cán bộ tham gia
TS. Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Hùng, Hà Hương Lan
Mục tiêu

 Chiết suất phân lập một số chất và nghiên cứu thành phần hóa học chính, một số hoạt tính sinh học của cây dược liệu Lạc tân phụ (Astilbe rivularis Buch-Ham ex D.Don) họ Thường Sơn (Saxifragaceae) tại Việt Nam

- Thu hái 20kg Dược liệu khô làm 03 tiêu bản cây dược liệu Lạc Tân phụ
- Xác định được các nhóm chất hữu cơ có trong cây Lạc tân phụ thu được
- Chiết suất phân lập được 10-15 chất sạch và xác định được công thức hóa học của chúng
- NGhiên cứu được độc tính và một số hoạt tính sinh học (chống ô xi hóa, chống viêm, giảm đau, kháng khuẩn)

Kết quả thực hiện

 1. Điều tra khảo sát vùng nguyên liệu và thủ hái, xác định tên khoa học của cây dược liệu lạc tân phụ

1.1 Điều tra khảo sát vùng nguyên liệu, thu hái dược liệu:

Phỏng vấn người dân bản địa ở 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc kết quả

- Tỉnh Lào Cai: Tỷ lệ biết ở Xã Bản Khoang là 70%, Tả Van là 62,6%, Sapa là 33,3%, San Hồ là 71,4%

- Tỉnh Lai Châu: Tỷ lệ biết ở xã Sìn Hồ 27,5%, Xã Chăn Nưa là 40%

Tỉnh Yên Bái: Tỷ lệ biết ở xã Lao Chải là 50%, xã Chế Cu Nhà 42,9%, xã Dế Xu Phình là 66,6%

Khảo sát ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phú đều không biết cây này.

2. Nghiên cứu thành phần hóa học chính của cây Lạc Tân phụ

- Định tính các nhóm chất hữu cơ

- Chiết suất và phân lập các hợp chất từ phần trên mặt đất của cây Lạc Tân phụ

- Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập từ cây Lạc tân phụ

3. Nghiên cứu hoạt tính sinh học của cây dược liệu nghiên cứu

4. Nghiên cưu xây dựng, biên soạn cẩm nang giới thiệu về cây Lạc tân phụ


Thời gian
T6/2014-T6/2016
Kinh phí
546,2 triệu đồng
Lượt xem: 40BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0