Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 29/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu sử dụng enzym lipase để tẩy trắng bột giấy Kraft từ nguyên liệu gỗ cứng theo công nghệ ECF


Cơ quan chủ trì
Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ
Chủ nhiệm
Lương Chí Hiếu
Lĩnh vực
Lĩnh vực phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Mục tiêu

 Mục tiêu:

- Xây dựng quy trình công nghệ tiền xử lý bằng enzym lipase theo công nghệ tẩy trắng ECF cho bột giấy Kraft từ nguyên liệu gỗ cứng

- Đào tạo 5 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình công nghệ và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 10 công nhân

*Tóm tắt nội dung chính:

- nghiên cứu tổng quan về cơ sở lý thuyết về sd enzym cho tẩy trắng bột giấy

- Xác định, phân tích tính chất của bột giấy Kraft gỗ cứng 

- Nghiên cứu lựa chon quy trình tối ưu cho tiền xử lý bằng enzym lipase đối với loại bột gỗ cứng

- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tiền xử lý bằng emzym lipase theo công nghệ tẩy tăng ECF

-Đào tạo 5 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình công nghệ và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 10 công nhân


Phương pháp
pp phân tích,tổng hợp,kế thừa, thực nghiệm, chuyên gia
Kết quả dự kiến
- Báo cáo tổng kết, bc tóm tắt và các bc chuyên đề -quy trình công nghệ tiền sử lý bằng emzym lipase theo công nghệ tẩy trắng ECF - 5kg bột giấy được xử lý bằng quy trình công nghệ và 10 công nhân được tập huấn kỹ thuật - bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành
Thời gian
20 tháng ( t3/2017-t11/2018)
Lượt xem: 11BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0